دقت داشته باشید دفتر کار تلفن شما و تصاویر و برخی از تنظیمات در تمام دستگاه ها در دسترس میشود. قبل از آغاز ساختن اپل ایدی اهمیت ایفون از اتصال اینترنت خویش مطمئن شوید، یک پست الکرونیکی اعتبار و شماره مجازی یا این که واقعی هم آماده داشته باشید. اپل آیدی شما اصلی برد به ایمیل تازه تغییر و تحول خواهد کرد. دارای این حال، سایتهای ایرانیای وجود دارند که به فروش شمارههای مجازی وب سایت گوگل میپردازند که اصلی خرید آن، میتوانید مسئله شماره تلفن به جهت اپل آیدی را حل کنید. پس از تعدادی ثانیه اپل آیدی شما شناسایی شده و از شما درخواست رمز عبور خواهد کرد. برای به کار گیری از همین خدمت می بایست از نرمافزارهای تغییر تحول IP به کارگیری کنید و پس از اخذ اطلاعات مدنظر خود، نرمافزار تغییر IP یا این که VPN را به جهت ادامهی پروسه ساخت اپل آیدی خاموش کنید. اپل آیدی خویش را در باکس مربوطه وارد کرده و آرم اپل ایدی فیک کانادا فلش را بفشارید. به اندازه است نشانی خود را در باکس سفید وسط کاغذ وارد کنید و بر روی نشانه فلش کلیک کنید. زمانی مک بوک جدیدی را خریداری می کنید این صفحه به جهت شما وارد می شود و از شما خواهش می شود که اپل آیدی خویش را وارد کنید. یکی از از نیازهای حساس اپل اختصاصی در دو سال اخیر، داشتن شماره برای اپل آیدی هست که به جهت مردم کشور‌ایران زیاد دردسرساز شده است. چرا ایجاد شناسه اپل واجب است؟ در صورت موفقیتآمیز بودن مراحل ساخت اپل آیدی پیغام زیر برایتان نمایش دیتا میشود. طبق تصویر زیر، دو گزینه از سؤالاتی که زمان تولید اپل آیدی تهیه و تنظیم کرده اید از شما خواهش می شود. جهت تغییر اپل آیدی روی کلید Edit بالایی کلیک کنید. درصورتیکه به هر علتی مایل به تغییر تحول اپل آیدی خود هستید، فعالیت دشواری در پیش نخواهید داشت. برای تغییر‌و تحول رمز عبور خود هم از این صفحه می بایست مبادرت کنید. رمز عبور شما بایستی دست‌کم هشت کاراکتر، یک عدد و یک صحبت ریز و یک کلام بزرگ داشته باشد.

ایندکسر