مومتازون” (برای نواحی صورت) را هر ۸ ساعت بزنید و از روز چهارم به آن گاه از کرم ضدآفتاب به کارگیری کنید. لیزر برای از دربین بردن موهای زائد پیشانی و مدل چند هفته دوران میبرد؟ لیزر موهای زائد یکی از از رایج ترین ابزارهایی هست که متخصصان پوست به جهت از در میان بردن دائمی موهای پایین بغل ، پا ، سینه یا این که شکل مهم آن عمل می کنند. سلول های ریشه دیگر توانا به تأمین انرژی اضطراری برای رویش و ترمیم موها نمی باشند درنتیجه موهای موجود می ریزند و موهای جدید نمی توانند دوباره رویش کنند. لیزر موهای زائد به جهت کل قسمت های بدن مناسب هست ، به ویژه نواحی بزرگی مثل پا ، شکم و کمر را می اقتدار به راحتی و کلیدی لیزر از بین برد. لیزر به جهت هر نوع موی مطلوب نیست! لیزر سرطانزا نیست. پرتوهای نوری لیزر تنها منجر گرم شدن فولیکولهای مو و از بین رفتنشان میشود. دارای این درحال حاضر ، لیزر موهای زائد به جهت هر جور مویی مطلوب نیست. حتی موهای فراوان رشته رشته و کرک های مو را نمی اقتدار دارای لیزر از دربین برد. برای انجام همین کار ، لیزر نور لبریز انرژی حیاتی ارتفاع موج مشخص و معلوم را از طریق پوست به ریشه های مو (فولیکول ها) سوق دهی می کند. رنگدانه ملانین موجود در فولیکول نور لیزر را جذب کرده و به سلولهای اطراف منتقل می نماید و آن را به انرژی گرمایی تبدیل می کند. موهای بلوند پر‌نور ، خاکستری و سفید حاوی ملانین فراوان مقداری هستند یا این که به هیچ وجه ملانین ندارند به طوری که نمی توانند نور را جذب کنند. این عارضه ها جانبی تنها به جهت یک یا دو روز ممکن می باشد باقی بماند که در نهایت فروکش می کنند. متخصصین پوست از دستگاه لیزر بهینه اصلی دقت به جور موی مربوطه به جهت لیزر موهای زائد استفاده می کنند. به کار گیری از معالجه های داروئی نتیجه ها قابل توجهی به دنبال داشته و معمولا از رویش موها جلوگیری می کند و در صورت رویش مجدد،موهای تازه ضخامت کمتری دارند ولی کافی نبوده و جهت حذف کامل موهای زاید نیاز به استعمال از دستگاههای لیزر در کنار درمان دارویی می ایا دارای لیزر موهای زائد از دربین میرود باشد. مو می بایست ضخامت مشخصی داشته باشد تا اشعه بتواند آن را تشخیص دهد. از طرف دیگر ، چنانچه پوست تاریک باشد ، نور لیزر حتی به ریشه مو نمی رسد ، بلکه در سطح پوست جذب می شود ، که می تواند سبب به سوختگی شود. تار موی موجود در این تراز در حالا پرورش است. از آنجایی که صرفا موهای در هم اکنون رویش به درمان واکنش نشان میدهد، لیزردرمانی باید تکرار شود تا فولیکولهایی که در جلسه قبل در تراز ساکن شدن بودند هم هدف قرار بگیرند. لیزر موهای زائد بعد از آن از جراحی که می باشد مویی جزو خدماتی میباشد که امروزه به رخ همگانی بوسیله کلینیک های زیبایی به مبتلایان به همین عارضه ارائه می‌شود البته همچنان پرسش ها اکثری در ارتباط اساسی مقدار اثر گذاری همین طرز در جلوگیری از عود دوباره که می باشد مویی یا این که سینوس پیلونیدال وجود دارد. چنانچه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه لیزر موهای ضخیم صورت لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر