در فصل دوم همین سریال خانواده فیروز مشتاق به سفری رفته اند، در خط مش برگشت به تهران حساس دختری همسفر می شوند که بهروز برادر فیروز شیفته او می شود. دخترخاله همسر فیروز و اخوی فیروز نیز دارای آنها زندگی می کنند. فیروز مشتاق به همراه همسر و فرزندانش در این قالیشویی زندگی می کنند. بهویژه «دردسرهای عظیم» که اصلی محوریت بازی طنازانه جواد عزتی و البته ماجرا جاندار توانست از سریالهای پرمخاطب سیما در دوران پخش شده و منزلت سازندهاش را تثبیت کند. حالا بایستی منتظر ماند و دید که نیکنژاد و تقوایی تصمیمی برای ادامه همین مجموعه تلویزیونی در فصل های بعدی دارا هستند و حساس پرونده آن را در فصل دوم می بندند. زوج هومن برقنورد و بهنام تشکر که در «ساختمان پزشکان»، «دزد و پلیس» و فصل اول «دودکش» توانسته بودند حیث مثبت مخاطبان را جلب نمایند دراین گروه به ورطه تکرار افتادهاند. در واقع میتوان گفت «پادری» اسپینآف فصل نخستین «دودکش» بود همین مسئله هم مخاطبان را به نادرست انداخت و آنها فکر کردند که «پادری» فصل دوم سریال است. افروز همت میکنه از تحت لهجه گندم صحبت بکشه بیرون تا بفهمه دیشب خواستگار اومده بوده یا نیکی که گندم میگه بله خانواده داییم بودن از طرف من مهمون البته از طرف خودشون خواستگار بودن، گندم از سوال پرسیدن افروز و دیدارهای تصادفی اش اصلی بهروز به یه چیزهایی پی میبره که بهش میگه من ابدا الان به ازدواج فکر نمیکنم و نمیخوام ازدواج کنم افروز که میبینه گندم اساسی عصبانیت اینو گفت حرفو عوض میکنه و میگه من واسه یه چیز دیگه اومدم اینم این که ببینم خونتونو به ما اجاره میدین یا این که نه که گندم میگه چه کسی بهتر از شما که نیز خانواده هستین هم آشنایین البته اجازه به این به مامانم بگم بهتون خبرشو بدم چون منزل مامانم ایناست که افروز شادمان میشه و میگه باشه فقط واسه این که نصرت نفهمه به بهروز خبرشو به‌این که به من بگه گندم قبول میکنه. بهروز از راه میرسه و بهش میگن چرا گوشیتو جواب ندادی که بهروز میگه ببخشید اگه شما نیز جای من بودید ۲۷ طبقه را بدون آسانسور میرفتین بالا فرشها نیز تو دستتون بود جواب نمیدادین بعدشم شما که دوری منو نمیتونین تحمل کنین از یه طرف میگین برو سپس هی زنگ میزنین تا ببینین کجام برگردم چرا میگین برو؟ اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد کلاهک دودکش در حل جدول بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر