هیدروکسید آلومینیوم که یک ماده انعقاد کننده هست و به جهت تصفیه آب به کارگیری می شود ، نامحلول بوده و خاصیت ژلاتینی شدن دارد. همین ماده به جهت تصفیه فاضلاب کارخانجات تهیه و تنظیم می گردد تا از واکنش کاستیک سودا حساس بی کربنات ها ، سولفات آلومینیوم را تشکیل دهد. ماده ای ظریف است که رطوبت هوا را جذب می کند. هنگامی که مشعل اجاق گاز مسدود شده اند، ترکیبی از چربی ها و گریس درون آن می باشد پاک کننده هایی که حاوی هیدروکسید سدیم هستند (به تیتر یک جامد یا در حال حاضر در آب حل شده) چربی ها را کلیدی خویش که صابون می باشد تبدیل و حل می نماید و از فی مابین می برد، علاوه بر این، زمانی که سدیم در آب حل می شود مقدار زیادی گرما از سدیم هیدروکسید شیمی فی مابین می رود. سود سوزاور به عنوان اساس برای هیدرولیز استرها ، آمیدها و آلکید هالیدها به ادله خاصیت صابونی به کارگیری می شود. به عامل خاصیت صابونی کاستیک سودا ، در صورت لمس آن دارای پوست دست خویش احساس لغزندگی خواهید نمود. این واقعه به عامل همین هست که چربی های پوست ما مانند سبیوم ، موقعیت صابونی پیدا می کند. یکی از از موادی که این مخلوط اهمیت آن واکنش می دهد ، اکسید های اسیدی مثل دی اکسید گوگرد است. این ماده یک ترکیب تماماً قلیایی هست که سبب تحریک یا خوردن بافت زنده می شود و در میان مواد شیمیایی تولید شده در ایالات متحده در سال ۲۰۰۴ در درجه یازدهم قرار گرفت. ماده شیمیایی پتاسیم هیدروکسید نیز با کاربردهای مختلف و جالبی هست که توصیه می‌کنم در وبسایت شرکت بیسموت درباره پتاسیم هیدروکسید و کاربرد های های آن بیشتر بخوانید. در مراحل بازیافت کاغذ، سدیم هیدروکسید به جهت قطع نمودن جوهر از الیاف صفحه استعمال می شود. اگر واکش سدیم هیدروکسید اساسی اسید قادر رخ گیرد ، حرارت آزاد کرده و یک واکنش گرمازا خواهد بود. ولی سود سوزآور به برهان خاصیت آمفوتر آهن ، در دمای بی آلایش محفظه به آن آسیب نمی زند اما چنانچه دما به بیش از ۵۰۰ سکو سانتی گراد ارتقا یابد ، کاستیک سودا کلیدی آهن واکنش داده و آن را به اکسید آهن سه ظرفیتی تبدیل می کند. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه سدیم هیدروکسید و اب بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر