رینگها به عامل خاصیت ارتجاعی قابل قبولی که دارا‌هستند در روزگار کارگزاشتن بر روی پیستون از ناحیهای که بریده شدهاند مقداری باز می‌شوند تا به راحتی روی پیستون و شیار اختصاصی خود قرار گیرند و پس از عده کردن به موقعیت نخستین برمیگردد، ناگفته نماند که قطر رینگ را اساسی دقت به استانداردهای منحصر به فرد به خویش مقداری بزرگتر از قطر سیلندر در حیث میگیرند تا عملیات آب بندی را به نحو احسن انجام دهد. روغنی که بر روی سینی کارتر میریزد ناشی از این مبادرت است. دمای فیوز حرارتی در یخچالها طبق معمول چیزی در حدود ۷۲ تا ۸۲ جايگاه سانتیگراد است. زمانی که دمای فریزر به چیزی در حدود ۵- سکو سانتیگراد میرسد، کنتاکتهای ترمودیسک در نزدیکترین حالت ممکن به هم قرار دارند. ترموستاتها انواع متعدد و گوناگونی دارند که بسته به جور و مدل فریزر و فریزر یکی از آنها در دستگاه استعمال میشود. حتماً به گونه ترموستاتی که در یخچال به کارگیری شده است، توجه کنید. دوران عیبیابی فریزر حتماً باید بدانید دسته و مدل دستگاه ترموستات شما به چه رخ است. در واقعیت فضای احتراق باید به طور کامل آب بندی باشد تا در دوران احتراق و ایجاد فشار به پیستون به جهت اعمال کشش و مکش از کمپرس موتور کاسته نشود البته در هیچ حالتی نمیتوان پیستون را به گونهای طراحی کرد که خویش فعالیت آب بندی را به تنهای انجام دهد به جهت همین مراد در قسمت بالایی پیستون شیارهایی برای قرار دادن حلقه در حیث گرفته شده می باشد تا هم عملیات آب بندی را به صورت کامل انجام دهد و نیز لایهای از فیلم روغن را در هر بار که پیستون بالا و زیر میرود را روی دیوار سیلندر قرار دهد. البته چرا بوش و پیستون و حلقه اساسی میزان مرغوب بودن باید استعمال کرد؟ بوش پیستون یکی از از مهمترین اثاثیه یدکی اتومبیل محسوب می‌شوند و از فساد موتور خودروی موردنظر، به شدن پیشگیری می کند بنابراین عملکرد آن از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است. قطعه المنت هیتر یا هیتر المنت در یخچال فریزر دستمزد ردوبدل حلقه پیستون پیکان کدام است؟ به کلمه دیگر در همین دما این قطعات در ترمودیسک به یکدیگر میچسبند. وقتی که دمای یخچال فریزر در هم اکنون تحت داخل شدن می باشد همین قطعه هشدار کمتر دما را از ترموستات دریافت مینماید و کمپرسور را برای این‌که بتواند دمای گزینه نیاز کابین یخچال را تأمین کند به فعالیت میاندازد. البته اضطراری به ذکر است که به عامل طرح پیچیده تعمیرات آنان اصلی پیستون موتور به چه صورت فعالیت میکند مشکلاتی مواجه است. در یخچالهایی که در آن ها از تکنولوژی ضد برفک تازه فراست به کارگیری شده است، برفک دستگاه در بخش اپراتور دستگاه ایجاد میشود. همانطور که در بخش معرفی هیتر المنت توضیح داده شد، ترمودیسک هشدار مربوط به زیاد شدن برفک روی لولههای اپراتور را به موفقیت دارای سردخانه ارسال میکند. ظاهر فیوز حرارتی شبیه به یک سیم میباشد که در دو بخش ابتدایی و انتهایی آن یک پایانه وجود دارد. دلیلش همین می باشد که ادغام سوخت و هوا چگالی کمتری خواهد داشت که حتما فشار آن نیز کمتر خواهد شد و نیروی ضروری برای شتابگرفتن ماشین را تأمین نمیکند. رینگ فشاری 70 درصد حرارت گوشه و کنار احتراق را از این قطعه به جداره سیلندر منتقل می­کند. زیرا این قطعه حیاتی مبنا کمپرسور به صورت سری بسته می‌شود در سرانجام زمانی که حرارت موتور در یخچال ارتقا مییابد، ارتفاع برگه بی متال در آن ارتقاء مییابد و همین ارتقا طول منجر قطع شدن رابطه موتور و رله و جریان برق در مدار دستگاه میشود. برسد، رابطه فی مابین این کنتاکتها در ترمودیسک تماماً جدا میشود. از معایب پیستونهای ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم میتوان انبساط بسیار آنها اشاره کرد که پیش از همین نیز به آن اشاره شد. که باید اساسی فیلر مناسب اندازه گیری شود تا از مطلوب بودن آن اطمینان حاصل کرد. به طوری که در دیده می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارد به ترازو 0.006 اینچ یا 0.15 میلی متر از قطر دیگر ریز تر میباشد و قطر پیستون در روی محور 45 رتبه ای نسبت به محور 0.003 اینچ یا این که 0.075 میلی متر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون میباشد . و زمانی که میخواهیم رینگ را بر روی پیستون سوار کنیم، نخست می بایست لقی جانبی حلقه بر روی پیستون را میزان گیری نماییم ، و ببینیم همین حلقه بر روی شیار خودش که روی پیستون میباشد چه میزان لقی داراست و چه میزان بازی میکند.

ایندکسر