عمدتا جهت مرتبط ساختن خط دارای شبکه هوا در سقف کاذب و پلنیوم باکس، از اشکال نتورک خرطومی (فلکسیبل) استفاده میگردد که بهوسیله بست و چسب هوابندی از هر دو سو هوابندی میشود. عمدتاً جهت با ارتباط ساختنِ لاینِ اصلیِ کانال هوا در سقف کاذب و پلنیوم باکس، از انواعِ کانال خرطومی (فلکسیبل، انعطافپذیر) به کارگیری میگردد که بهوسیلهی بست و چسبِ هوابندی از هر دو سو هوابندی انجام میشود. در ساخت همین متاع از یک طراحی مختص استفاده شده است به دسته ای که هوا بتواند تماما آهسته و تدریجی در فضا منتشر شود. معماران ساختمانی به جهت از در بین بردن این خلل از پلنیوم باکس یا این که جعبه توزیع هوا که وظیفه پخش یکنواخت و مناسب در انتهای شبکه هوارسانی را برعهده دارد، به فعالیت گیری خواهند کرد. جهت خودداری از هرگونه نشتِ هوا و افت فشار و دوری از تبادلِ دمایی در دربین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور دوری از انتشارِ صدای هوای شناور در داخل پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که همین که خارجیِ پلنیوم باکس از عایقِ الاستومری به عمل گیری میشود. جهت ارتقاء زیبایی گوشه و کنار داخلی ساختمانهای یک سری طبقه باید از سیستم هوارسانی استفده شود. پلنیوم باکس از جنس ورق گالوانیزه به ضخامت نیم میلیمتر به بالا و براساس وضعیت فضای سقف کاذب و همچنین طول و عرض دریچههای خطی و اسلوت طراحی و پلنیوم باکس داکت اسپلیت ساخته میشود. پلنیوم باکس ها تجهیزاتی هستند که دارای به کار گیری از ضخامت های مختلف ورق گالوانیزه ساخت می شود و پشت دریچه های خطی کارگزاری می گردند . باکس توزیع هوا از متاع ورق گالوانیزه به ضخامت نیم میلیمتر به بالا و بر پایه موقعیت فضای سقف کاذب و همینطور ارتفاع و عرض روزنه های خطی و اسلوت طراحی و ساخته می شود. جریان هوا از طرز لولههای خرطومی به پلنیوم باکس رسیده و آن گاه از انجام کار یکنواختی به وسیله اشکال روزنه هوا شاهد پخش جریان هوا ثابت در ساختمان را سبب ساز خواهد شد. به خواسته هوا دهی یکنواخت به روزنه ها با طول بلند با کاربرد دکوراتیو از پلنیوم باکس استعمال می شود. خاصیت اهمیت این ابزار ساخت مقدار فشار همگن و یکسان در تمام طول روزنه میباشد تا از تمام نقاط ارتفاع روزنه های خطی مقدار یکسان هوا خارج شده و شتاب خروجی هوا در تمام طول دریچه خطی یکسان باشد. به فعالیت گیری از همین کالا به شکل نهفته که یده نشود نیز وجود داراست که آن وقت تاثیر متعددی در زیبایی سقف و یا این که همین که دیوار مورد به کارگیری هم ندارد. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم پلنیوم باکس قیمت بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر