در موردها مسئولیت دولتی و مواقعی همچون قتل عمدی و شبه عمد ، انتخاب نماینده قانونی شالوده یک دادگستری که کلیدی شهرت خوب میباشد ، موجب می شود که دیگر کمپانی های بیمه و وکیل مدافع مجدد راجع به شیوه مدیریت و هدایت پرونده شما فکر نمایند وکیل اساس یک دادگستری و مشاور حقوقی . و این که اسرار موکل را حفط کند و امانت دار مهربانی باشد و به دنبال مصلحت موکل بوده و اگر مصلحت موکلش در سازگاری است حتما موکل خود را به سازگاری تشویق کند و صد رد صد مصالحه پرونده از هدف های یک وکیل خوب است. در‌پی اجاره ملک ویلایی خود در شهر تازه پرند ، مستاجر به تعهدات خویش مبنی بر واریز اجاره بها پایند نبوده و در نقطه نهایی 1سال حیاتی ارائه گلایه و بردن سروان درب خانه نهایتا خانه را تحویل داد (ضمنا پس بردن افسر تضارب به‌وجود آمد و موجب شکستگی انگشت اینجانب شوید ) و کلا آیسان هیچ مبلغی بابت اجاره ارزش پرداخت نکرد و به جهت این آیتم هم شکایتی تهیه شوید اما پس مدتی رفت و آمد در محاکم قضایی مسؤول مربوطه در دادگستری رباط کریم گفت برید ببینید منزلش کجاست و سپس این که چیزی به اسمش داره ما توقیف وکیل اساس یک دادگستری خانم کنیم. وی ادامه داد: مواردی است که خانوادهها مستقیم به اطلاع ما در ستاد حقوق و دستمزد بشر میرسانند و ما، هم به رخ مستقیم و هم از طریق وزارت خارجه مداخله می‌کنیم و اصلی زندانیها تماس میگیریم؛ یکی از برنامههای سفارتخانههای ما در بیرون از مرزوبوم و به ویژه بخش کنسولی آنها، سرکشی به ایرانیان زندانی میباشد که ما از زندانی شدن آن‌ها از طریق خانوادههایشان یا این که از نتورک مقامات قانونی کشورهایی که در آن ها زندانی شدهاند، باخبر شدیم. دبیر ستاد حقوق و دستمزد بشر قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما جامعه وسیعی از ایرانیان بیرون از میهن داریم که نیاز به مشاورههای حقوقی و قضائی و گرفتن سرویس ها حقوقی ـ قضائی مشابه آنچه هموطنان در داخل کشور اخذ میکنند، دارند؛ اینجا سامانه ستایش داریم که تمامی ما می تونیم در آن ثبتنام نماییم و امور خود را انجام دهیم؛ دفترها الکترونیک قضائی هم میباشد که نیازمندیهای گوناگون در کارها قضائی را برابر قانون ارائه میکند. غریبآبادی ادامه داد: حتی اعلام آمادگی کردیم خدماتی که در دفترها سرویس ها الکترونیک قضائی ارائه می دهیم را در بخشهای کنسولی و کنسولگریهایمان در تمامی کشورها ارائه نماییم یعنی همین سرویس ها هم به خدمات کنسولی بیش تر شود که الان منتظر اعلام آمادگی وزارت خارجه در این دعوا هستیم؛ درصورتیکه همین سرویس را ارائه کنیم هموطنان ما در بیرون از مملکت به همه خدماتی که از طریق سامانهها و دفترها خدمات الکترونیک در داخل میهن ارائه می شود دسترسی پیدا خواهند کرد؛ همین واقعه می بایست بیفتد و وزارت خارجه هم خیلی جدی به دنبال فراهم نمودن زیرساختهای آن است.

ایندکسر