داوری در واقع یک عدد از نهادهای حل اختلاف می باشد که طرفین انجام یک معامله پیش از بروز اختلاف یا گهگاه بعد از بروز اختلاف به جای ارجاع دادن مورد قضیه به دادگستری تصمیم می گیرند از شخصی امین و مورد اعتماد کمک بگیرند. ولی در ادامه مشاجره گذشته می قدرت گفت که دعاوی به سادگی گذشته و تنها اصلی یک پا در میانی ساده حل نمی شود؛ تمامی ما بر همین واقفیم که موقعیت به مدل ای دشوار شده که جنگ به جهت بقا در ایران، جای خود را به بسیاری از ارزش های انسانی دیتا است؛ در این مبارزه دشوار و صبر فرسای زندگی صرفا سلاحی که علاوه بر توکل به معبود به هر انسانی توصیه می شود، اخذ مشاوره حقوقی است؛ ما تنها همین دستور را به شما سفارش می کنیم، اما خودتان شرایطی را فرض نمایید که اگر ده سال پیش یک فرد فقید شمارا در زندگی پیش رویتان راهنمایی می کرد و شما را در تصمیمات حساس زندگی تان نصیحت می نمود، آیا وضع و اوضاع زندگی شما بهتر از اوضاع و احوال کنونی تان نبود؟ همانطور که در دوران بیماری های سخت اشخاص به هر پزشکی نمی توانند اعتماد نمایند و در پیدا کردن پزشک معتبر و حرفه ای سردرگم می شوند، در مسائل حقوقی نیز پیدا کردن یک وکیل خوب در تهران برای سپردن پرونده به او و کسب عاقبت وکیل مبنا یک دادگستری پاکدشت دلخواه ایراد است. همانطور که از اسمش پیداست در همین جور وکالت هر فرد به تعیین خویش یک نماینده قانونی اساس یک دادگستری را به جهت انجام امورات حقوقی خویش تعیین و از خدمات وکالت وی به کار گیری مینماید. هرگاه پس از انتخاب وکیل تسخیری ، مجرم ، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی نماید ، وکالت تسخیری منتفی می شود . پس از گذراندن زمان کارآموزی امتحان دیگری به اسم امتحان «اختبار» را پیش رو دارند، به صورت کتبی و حیاتی مصاحبهای شفاهی انجام میشود. اصطلاحاً به چنین وکالتی، اتفاقی گفته میشود. میزان درآمد وکلای دادگستری بر مبنا تعرفه های صادره از کانون وکلای دادگستری تعیین میشود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی ، از دربین وکلای راستا قضایی به جهت تبهکار نماینده قانونی تعیین می نماید .در صورتی که وکیل خواهش حق الوکاله نماید ، دادگاه حق الوکاله وکیل را گزینش می کند و حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود . در دعاوی حقوقی ممکن می باشد فرد توان مالی جهت گرفتن وکیل و پرداخت حق الوکاله را نداشته باشد . و رویش موسسه ها حقوقی به رخ قارچ گونه و عدم تحلیل بر آنان از سوی قوه قضائیه ، اکثر مواقع تماشا می شود که کسانی غیر وکیل حساس ساخت موسسات حقوقی و معرفی خویش به عنوان نماینده قانونی و ارائه مشاوره های اشتباه ( چرا که نماینده قانونی دادگستری نمی باشند ) و تهیه و تنظیم قرارداد حق الوکاله و پرداخت درصد دوچندان پاره ای از حق الوکاله به کاراموزان وکالت یا این که وکلای بی تجربه و معرفی او به عنوان وکیل ، خود هیچگونه مسئولیتی را قبول نمی نمایند و سبب مشکلات عدیده ای به جهت مردمان می شوند .

ایندکسر