برای صابون مایع از هیدروکسید پتاسیم به کارگیری میشود. سود پرک و پتاس هر دو در صنعت ساخت صابون به جهت تغییر‌و تحول چربی ها به صابون طی فرایندی به نام ساپونیفیکاسیون آیتم استفاده قرار می گیرند. این ماده در صنعت اهمیت اسم های پتاسیم کاستیک ، پتاس سوز آور و پتاسیم پرک نیز شناخته می شود. تیترازول پتاسیم هیدروکسید ۰.۱ به جهت فلزات خورنده است پس همین محلول را به بدور از فلزات نگهداری کنید. در صورتی تماس اصلی دیده در آغاز دیده را یک‌سری دقیقه اهمیت آب شستشو بدهید و در صورتی که در چشم لنز می باشد در آغاز لنز را از دیده بیرون کنید و پس از آن دیده را یک سری دقیقه مهم آب شستشو دهید. از این رو در همین تحقیق، نخست بیودیزل از روغن پسماند حاصل از رستوران و اصلی استعمال از شیوه تبادل استری در حضور کاتالیست مغناطیسی فریت باریم تلقیح شده اساسی پتاسیم هیدروکسید تولید شد. برای همین کار، در آغاز سلول ها را از حیطه جراحت چشم انقطاع می کنند. یک محلول 5٪ بسیار قدرتمندتر میباشد و به شتاب نشاسته، پروتئین و غیره را حل می کند و سبب ساز تورم دیواره سلول می شود. 1- اگر در حجم برابر از محلول سدیم هیدوکسید و پتاسیم هیدروکسید، حجمی برابر از آن ها موجود باشد و محلول پتاسیم هیدروکسید موار باشد، مولاریته ی محلول سدیم هیدروکسید کدام است؟ مراحل الکترولیز کلرید پتاسیم مشابه الکترولیز کلرید سدیم می باشد ( ولتاژ پیل پاره ای کمتر است). البته ، هیدروکسید سدیم نسبتاً فراوان و ارزانتر از هیدروکسید پتاسیم است. در ارتفاع روند تنظیم محلول پتاسیم هیدروکسید، گازهای کلر و هیدروژن به تیتر کالا جانبی ساخت میشود. محلول های پتاسیم هیدروکسید، اعم از آبی و الکلی، تا مقاومت 50٪ برای اهداف مختلف استفاده می شود، اما برای استعمال به عنوان ماده پاک کننده، محلول آبی 5٪ به طور کلی اثر گذار است. در هنگام عمل اساسی تیترازول پتاسیم هیدروکسید ۰.۱ حتما از لباس مخصوص، دستکش، عینک و محافظ صورت آزمایشگاهی استفاده کنید. از استفراغ کردن پرهیز کنید.

ایندکسر