همین نقل و انتقالات در طول بازه زمانی های گوناگون سبب شد تا برخی از آموزه های فرهنگی اهل ایران به عمان منتقل شود. وزیر خارجه عمان گفت: مسائل متعدد همکاری دربین دو میهن به خصوص در حوزه اقتصادی و تجاری و فرصتهای سرمایهگذاری که می تواند آیتم اعتنا دو مرزوبوم باشد خیر فقط در سطح مدنی بلکه در مرحله بخش خصوصی میخواهیم همین رابطه ها را بسط دهیم و جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی دو مرزوبوم به سر گروهی وزرای تجارت دو مرزوبوم در مسقط برگزار و از نتیجه ها همین نشستها ابراز خرسندی می کنیم و نتایج آن را گزینه حمایت قرار داده و پیگیری خواهیم کرد تا هدف ها مدنظرمان را محقق کنیم. این حیطه بهطور کلی حفظ شده میباشد و مواد کشاورزی در آن بهطور کلی رشد خوبی دارااست و تماشا از همین حیطه در زمانه طلوع آفتاب دوچندان زیبا خواهد بود. از طرفی سهم واردات به کشور ایران حدود دو میلیارد دلار بوده که این حجم از متاع بهصورت مستقیم یا از طرز کشورهای همسایه به جمهوری اسلامی ایران وارده شده است. البته بعضا از شرکتها کمکهزینهای را برای پرداخت اذن به شما میدهند. همین فرصت را غنیمت میشمارم که بتوانیم درباره مسائل متفاوتی که حساس متعددی به جهت هر دو مرزوبوم دارد رایزنی و رای زنی کنیم. امیدواریم تلاشهای ما از طریق راهحلهای مسالمت آمیز، رای زنی و تشویق دیگران به اعتمادسازی درباره مسائلی که حوزه‌ ما اهمیت آن مواجه است، بتوانیم امنیت و شکوفایی و رفاه را به جهت ملتهای خویش به ارمغان بیاوریم. بر شالوده دست اندرکاران مفید و پیشرانهای اثربخش در آینده سیاست خارجی عمان، شامل تغییر تحول حاکمان، نظرات شخص حاکم، پذیرش مردمی سیاستهای حاکم، شورای همکاری، آمریکا و ایران، چهار سناریو همنوایی اصلی شورای همکاری خلیج فارس، بازگشت به انزواگرایی، استمرار سیاست خارجی و استقلال منطقهای عمان از شورای همکاری و چرخش حداکثری بسوی ایالات متحده، گزینه بازآفرینی قرار گرفت و بر مبنا مقدار استحکام در نظم منطقی سناریوها و شدت وقوع کارداران دارای در هر یک از سناریوها، سناریوی استمرار سیاست خارجی عمان پس از فرمان روا قابوس بعنوان آینده کارگزار هتل های عمان محتمل برگزیده شد. در همین مقاله، لیست شغل ها گزینه نیاز عمان را آیتم باز‌نگری قرار می دهیم. بعضا از مشاغل نیاز به کار نمودن در گرما را دارد. وزیر خارجه عمان ادامه داد: روابط سیاسی دو میهن مبتنی بر اعتماد متقابل و احترام متقابل و منافع مشترک می باشد که مدام تلاش می کنیم تا همین منافع به نفع هر دو میهن باشد و همینطور به نفع حیطه باشد. رئیس جمهور اهمیت بیان اینکه موضع‌ها دولت عمان مواضعی خوب و متینی بوده است، گفت: توجه عمان به فلسطین و یمن و مسائل ناحیه قابل دقت است. به گزارش خبرگزاری موج، «دربنحمد البوسعیدی» وزیر خارجه سلطنت عمان امروز (چهارشنبه) به تهران مسافرت خواهد کرد.

ایندکسر