بعد از مخلوط رزین و هاردنر، واکنش شروع می‌گردد که رزین آغاز به خشک شدن و پخته شدن میکند که زمان این واکنش علاوه بر ادغام دو جز به دما و وضعیت محیطی مناسب بستگی دارد. این نوع اپوکسی غلیظ و چسبناک و دو جزئی میباشد که دو جزء رزین و هاردنر (ماده سخت کننده) می بایست به میزان معلوم باهم مخلوط شوند که میزان مناسب ترکیب کردن رزین و هاردنر بستگی ترکیب شیمایی آن داراست که کمپانی تولید کننده آن را گزینش میکند. بحث ما بیشتر درباره جور آرتِ رزین اپوکسی است که تماماً روشن و مطلوب به جهت کارهای حجم از پاراگراف زیورآلات و تزیینی هستند. ریخته گری رزین روشی است که به طور گسترده به جهت تولید حجم قلیل بوسیله متخصصان و مهندسان استعمال می شود. به طور معمول، رزین ها به شکل تصحیح شده یا ترکیبی برای ساخت گزینه به کارگیری قرار می گیرند. از این دسته رزین برای حذف سختی آب به کارگیری میشود، زیرا قوی می باشد یون های منیزیم و کلسیم موجود در آب را کلیدی یون های سدیم موجود در این ذرات زرد و سپید رنگ جایگزین نماید. دارای دقت به اثر گذاری ریز و درشت بودن دریچه های موجود در مرحله رزین بر میزان واکنش پذیری آنها، چینش آنان در دستگاه های تصفیه آب بایستی اصلی توجه صورت گیرد. طبق معمول میزان مخلوط رزین حیاتی هاردنر بهصورت ۱ هاردنر و ۲ رزین است. همین مجموعه ممکن است در بدنه زنجیر باشد البته معمولاَ در انتها قرار دارد. آن‌گاه از سطح استراحت رزین باطن قالبی که در حیث گرفته شده ریخته میشود تا مراحل پخت را طی کند، رزین بهیکباره خشک نمی‌شود بلکه کمکم شروع به ژله شدن و سفت شدن می کند و همانطور که پیشتر اشاره کردیم آن‌گاه از ۲۴ ساعت در دمای ساده خشک شده ولی روند پخت علمی و درونی رزین ممکن میباشد تا یک ماه زمانه تبادل حیث رزین ببرد. هنگام ترکیب کردن رزین و هاردنر به طور معمول حبابهایی درون مایع به وجود میآید که این گرما دادن و رقیق شدن رزین از شدت آن ناچیز خواهد کرد. برای تشخیص این فرآیند میتوانید آن گاه از ریختن رزین در قالب یک خلال کوچک را در مدت زمانهای گوناگون درون رزین کرده و روزگار ژلهای شدن رزین رو پیگیری کنید، این کار به شما کمک می کند وضعیت رزین را در زمانهای گوناگون تا رسیدن به خشک شدن آخری دنبال کنید، همین رابطه برقرار کردن و آشنایی اهمیت رزین در مبحثهای بعدی و فعالیت بارنگ به شما امداد زیادی خواهد کرد.

ایندکسر