مولکول های کوچک گاز اکسیژن از تخلخل ها عبور کرده و مولکول های بزرگتر نیتروژن جذب گرانول ها می شود. براین اساس در شکل فشار بالا، اکسیژن کم، دمای گاز بالا، جریان نوسانی، قطع برق و نیاز به سرویس به شما اطلاع خواهد اعطا کرد و همین از عارضه ها قرار گرفتن آن در فهرست بهترین اکسيژن ساز است. ارزش این دستگاه ها بر شالوده مقدار اکسیژن تولیدی نیز مختلف می باشد و شما می توانید بر پایه نیاز به اکسیژن و بودجه خودتان این دستگاه ها را به رخ حضوری یا این که آنلاین از مرکزها فروش لوازم و تجهیزات طبی تهیه نمایید. دستگیرههای جانبی آن به شما کمک مینمایند بهراحتی آن را جابهجا نمایید و حرکت دهید. عمل دارای این دستگاه واقعاً آسان است و مراقبت آن تنها به تمیزکردن رویکرد آن و فیلترها و هر از گاهی بده بستان لوله آن محدود میشود. عمل کردن حیاتی آن و نگهداری از آن آسان است. کسانی که اکسیژن خونشان زیر می باشد هم می توانند از این دستگاه استعمال کنند، استفاده از اکسیژن ساز تنفس بیماران را سرعت بالا و آسان می نماید و موجب بازسازی بافت های تخریب شده بدن اشخاص مریض می شود. در حالی که داروهای متفاوتی به جهت کنترل و درمان آسم ساخت شده هست و وارد بازار گردیده است، یک کنسانتره اکسیژن (اکسیژن ساز) می تواند، تراز بالایی از اکسیژن را وارد جریان خون بیماری که در گیر حمله آسم شده است، کند. نرخ جریان در آن LPM ۵ می باشد و حداکثر ۵ لیتر در دقیقه اکسیژن تحویل میدهد. همین مدل از بهترین اکسیژن ساز خانگی به طور کامل جمعوجور و کممصرف میباشد و از فناوری مختلفی RPSA به کار گیری می کند که سریعتر از هر دستگاه دیگری در کاهش از ۳ دقیقه به خلوص موردنیاز اکسیژن میرسد. نرخ جریان آن از ۲ لیتر در دقیقه تا ۱۰ لیتر در دقیقه قابلتنظیم می باشد و بدین ترتیب بیماران مختلف حساس نیازهای گوناگون به مقدار اکسیژن در دقیقه میتوانند از آن به کار گیری کنند. همچنین این دستگاه ها مجهز به فیلترهای ویژه ای هستند که نیتروژن در هوا را جذب می نمایند تا اکسیژن کاملا خالص و تصفیه شده از هر گرد و غبار و میکروبی را به بیمار برسانند. هوا در بخش ورودی از فیلترهایی عبور می نماید که آلودگی و ناخالصی های آن را دستگاه اکسیژن ساز 6 لیتری قطع می کنند.

ایندکسر