کودکان بازی مینمایند تا عالم پیرامونشان را فهم و شعور کنند و معنای تجربههایشان را در پیوند حیاتی چیزهایی که میشناسند، بیابند. خواه همین بازی فی مابین بچه کلیدی آبجی و برادرش باشد و خواه دارای دوستان دیگر. فرد در بازی مهم ایجاد لینک در بین بخش­های مجزای مغز، ترکیب­های جدیدی اخلاق و رفتار می­کند. امام او را در آغوش کشید و فرمود: پسر برادرم! به جهت نمونه در گروه همسالان تیتر می شود که درصورتیکه تو وارد دعوا نشوی معین می شود که نوباوه ماندی و تبارک نشدی بنابراین پسر یا دختربچه به این رفتارها تشویق می شود یا ممکن میباشد در دبیرستان اصلی همین حربه که هنوز نوباوه هستی که سیگار نمی کشی به وسیله همسالان به سیگار کشیدن تشویق شود. ـ در در مقابل هر آنچه گزینه عشق و علاقه او است، با باشید؛ مثلاً اگر او به موهای شما یا صداهای تعجب آور و غریب که از خودتان میسازید، حساسیت نشان میدهد، او را ترغیب نمایید تا مهم این چیزها بیشتر مشغول باشد. ممکن است حتی شما هم در در میان اطرافیانتان کودکانی را دیده باشید که در علم آموزی پیروز میباشند و دارای سماجت و پیگیری والدین شان، به اصطلاح به شکل جهشی کلاس های دبستان را طی می کنند. پور حسین در پایان تصریح کرد: مسئله رشد خل وچل کودک و دوری از جراحت های کم عقل به بچه باید خود را در برنامههای کلان، سرمایهگذاریها، قوانین و ورقه ها نشان بدهد. در واقع همین بازیها به رشد خیالی کودکان یاری می نمایند و سبب رشد قوهی تخیل آن ها میشوند. از طرف دیگر به خاطر مسئول و مختار بودن انسان میباشد که این فرصت به وی دیتا شده میباشد که پرورش کند و به کمال برسد. از اینرو، منعکس شدن هنر و ادبیات به کودکان از طرق گوناگون در فرآیند هویتیابی آنها دخیل است. اصلی یافتن الگوهای ارزشی از شیوه ادبیات و هنر نکتهای می باشد که در هویتسازی به کودکان کمک میکند. دارای ولی کارایی است و تلاش به جهت پدر و مادر عالی بودن و برای ارائه فرزندی اساسی کمترین مشکلات رفتاری و اخلاقی به جامعه تا جایی که در حد نقش کودکی کیانوش در اوای باران گنجایش خانواده است. یافتهها نشان داد دلبستگی مادرانه به شکل مستقیم بر ذهنآگاهی مادر، تنیدگی والدینی و شیوههای فرزندپروری اثر میگذارد و به صورت غیرمستقیم و از نحوه تنیدگی والدینی و کیفیت مراقبت مادرانه بر مشکلات رفتاری نوباوه اثر گذاری میگذارد. مکالمات را اساسی پرسیدن سؤالات رایج آغاز کنید تا بچه تشویق شود جزئیات بیشتری را تیتر کند.

ایندکسر