نحوه نصب کلید و پریز

کلیدهای لمسی مایا اصلی بهره مندی از تکنولوژی روز جهان و ظاهری فوقالعاده لوکس به راحتی جایگزین دکمه و پریزهای سنتی منزل میشوند. در دنیای مدرن که بیشتر ابزارها و تجهیزاتی که به طور روزمره مهم آنان سر و فعالیت داریم به نحوی اساسی تکنولوژی آمیخته شدهاند، جایگزین نمودن دکمه و پریزهای سنتی اساسی کلیدهای لمسی و هوشمند مثل بقیه وسایل، امری بدیهی است. از قابلیتهای کلیدهای مدرن می تونیم به روشن شدن به وسیله چشمی اشاره کنیم؛ به این معنی که مهم حرکت دادن دستتان روبه بر روی چشمی ریز کلید الکتریسیته روشن می‌گردد یا این که کلیدهایی که عبور افراد را تشخیص دیتا و چراغ آنها پر‌نور میشود، برخی از همین کلیدها قابلیت تنظیم مقدار نور را مهم دقت به مقدار روشنایی محفظه دارند و بعضی از آن‌ها نیز مقدار دمای محفظه را سنجیده و در صورت افزایش دما نور را اندک میکنند تا دما کمتر یابد. کلیدهای تک پل از آنجایی به این اسم پر اسم و رسم میباشند که اهمیت یک خروجی جهت انقطاع و وصل جریان الکتریکی میباشد و مهم به کار گیری از همین دکمه در یک مکان، تنها میتوان یک سیستم را روشن یا این که خاموش نمود. این کلیدها و پریزها معمولا در هتلها و ادارات کاربردی بوده .و زیاد دوستداشتنی میباشند. درعینحال امروزه به جهت ارتقا ایمنی ساختمان از اجزای متفاوت پریز و کلید را از فرآورده نسوز ساخته و غیرقابل اشتعال میباشند. برای شناخت بیشتر اهمیت سیم ارت، می توانید به نوشته سیم ارت چیست و چه کاربردی دارد مراجعه کنید. بیایید مقداری اکثر در مورد سوییچ و پریز صحبت کنیم. در ادامه دارای انواع متفاوت سوییچ و پریز و کاربردهای آنها بخش اعظم آشنا می شویم تا بهتر بتوانید دکمه و پریز مناسب محفظه خویش را گزینش و خریداری کنید. داخل کلید و پریز الکتریسیته : ساختار درونی سوییچ و پریز الکتریسیته شامل اتصالات درونی، سیمپیچی و تعداد پل (تک پل و دو پل) است. پریزهای برق در دو جور تک فاز و سه فاز وجود دارند. در ارتفاع زمانه اهمیت ترقی صنعت برق اشکال سوییچ و پریزهای برق ساخته و ایجاد شدند. درواقع امروزه شاهد ترقی متعددی در راستا ارائه و تولید اشکال سوییچ برق و پریز که با نیازهای جامعه سازگار شده است، میباشیم. در مدلهای سابق کلید به قاب پیچ و مهره میشدند البته در مدلهای تازه کلید و پریز الکتریسیته به کادر متصل نمیشوند و بر روی دیوار قرار میگیرند. شما میتوانید از دکمه کلاسیک نیز در دکوراسیونی کلیدی سبک سابق استعمال کنید. به عبارتی طور که می دانید کلیدها به جهت تلنگر و تغییر تحول حالت خاموش و پر‌نور به کار گیری می شوند و اشکال مختلفی دارد. بهعنوانمثال، برای ورودی راهروها، یک سوییچ تبدیل جهت پر‌نور کردن و در انتهای راهرو هم یک دکمه تبدیل جهت خاموش کردن چراغها تعبیه و نصب میشود که عملکردی کنترلی دارند. همینطور ضروری به ذکر می باشد که این فرآورده طبق معمول جهت نورپردازیها و طراحیهای نور مورداستفاده قرار میگیرد. بهطورکلی در فضاهایی که قوطی توکار در داخل دیوار تعبیه نشده است.،میبایست سوییچ و پریزها را بهصورت روکار مورداستفاده قرار داد. ازاینرو، بایستی بر روی دیوار یک قوطی روکار را پیچ کرده و آن گاه مکانیسم سوییچ پریز را داخل دیوار قرار داد. ویلیام جی نیوتون در سال ۱۹۱۷ مکانسیم جدا پرسرعت الکتریسیته را بسط داد و اولین سوییچ و پریز الکتریسیته سوئیچدار را اختراع نمود. نیوتون مکانیسم انقطاع سرعت بالا را بسط بخشید و او‌لین سوییچ و پریز برق سوئیچ دار و مدرن را ابتکار عمل کرد. جذاب است بدانید که اختراع سوییچ و پریز الکتریسیته اولین توشه در سال ۱۸۸۴، به وسیله جان هنری هولمز بود که طی آن فرآیندی برای قطع سریع ابداع شد. در سال ۱۸۸۴ جان هنری هولمز فرآیندی به جهت جدا پر سرعت الکتریسیته اختراع کرد و همین فرآینده امروزه در انواع کلید و پریز برق جدید به کارگیری میشود. برای مثال می قدرت در یک کارگاه دکمه ها را در فواصل 16 متری نسبت به یکدیگر نصب نمود که اهمیت استفاده از ان بتوان جرسان الکتریسیته را قظع و وصل نمود. دکمه پریزهای روکار معمولاً اصلی سیمکشی روکار بوده و گاهی به جهت پرهیز از به وجود وارد شدن ظواهر بد سیمکشی روکار، از داکت ها و انواع ترانکینگ در آن به کار گیری میشود. پریزهای برق مجهز به اتصال زمین، به منظور اتصال وسایل الکتریکی خانگی و اداری مانند یخچال، فریزر، کولر، لباسشویی و غیره در ساختمان استعمال می شود. همین پریزها اغلب در ادارات کاربرد دارا‌هستند و وظیفه اتصال کابل شبکه اساسی تجهیزاتی مانند مودم، لپتاپ و … دکمه سه پل: همین دسته دکمه برای جدا و وصل سه انشعاب از یک نقطه به کارگیری می گردد. 29- برای تغذیه مجتمع ها تا تحت 30 کیلو وات می تواند از مسیر هوایی تغذیه شود ، که دراین شکل ضروری می باشد مسیر لوله P.V.C از باطن دیوار اصلی ارتفاع حداقل 2 متر از کف کل شده به کلید حیاتی تابلو الکتریسیته وارد شود .

حتما بخوانید:
کتاب دانشگاهی - یونیبووک