فردانش، هاشم، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، ص۳۱، تهران، سمت، ۱۳۷۳، چاپ دوم. باوجود این واقعیت که تکنولوژی امروز به ما این قابلیت را میدهد که اهمیت آدمهای متعدد در سراسر عالم رابطه برقرار کنید اما در حقیقت هر چه تعداد دوست نیز که در شبکههای اجتماعی مثل فیسبوک داشته باشید، همه آن‌ها به یک عاقبت میرسند؛ حبابی تکنولوژیکی که شما را از رابطه ها انسانی واقعی جدا میکند. همچنین در بعضی مراکز صنعتی، خدماتی و تولیدی پس از خرید وسایل نو و کارگزاری آنان نیاز به آموزش کارکنان داشتند. طبابت دارای محاسبات و شبیهسازی رایانهای می بایست حاذق به ارائهی ارزش مؤثر به هزینه برای بیماران، پزشکان و سازمانهای بهداشت و درمان باشد تا آنان را به جهت استعمال از این تکنولوژی تازه تشویق کند. بر اساس گزارش تازه SambaNova، نسبتاً یکسوم یا این که ۳۱ درصد از شرکتهای ارائهدهنده خدمات مالی اعلام کردهاند که بیش از یکچهارم میزان دارایی آیتی خویش را به جهت بهکارگیری هوش تصنعی و مصنوعی و یادگیری ماشینی صرف خواهند کرد. فناوری خاصی که می تواند بسیاری از جنبههای تجارت را متحول کند. امروزه ارتباط اهمیت و خاصی در بین توسعه تکنولوژی و ترقی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وجود داراست و برقرار است. ولی در کنار کلیه همین اتفاقات و ویژگیهای خاص، قیمت دوربین مداربستههای بیسیم مضاعف به صرفه و اقتصادی بوده به عنوان مثال در دوربین بیبی اندک شیائومی که یک عدد از پرفروشترین محصولات این کمپانی می باشد شما واژه و کلمه میلیون را نمیتوانید کنار قیمت همین جنس پیدا کنید! اما بایستی دقت داشته باشید که مادون قرمز یک عدد از فناوریهای موجود در تاندونک است. یک عدد از روشهای تاثیرگذاری اولتراسوند، تولید حرارت در سلولهای بافت نرم میباشد که متابولیسم آن ها را هدف قرار میدهد. در اولتراسوند به شیوه امواج پالس، همین امواج بدون حرارت به سوی هدف از پیش گزینش شده حرکت میکنند. پزشکان از این ترفند برای هدف قرار دادن بافتهای آسیبدیده یا کلیدی درد که در عمق قرار دارا‌هستند سود میبرند. این ترفند درمانی عمده برای بیماران حیاتی بیماری مزمن کاربرد پیدا میکند. برخلاف سایر روشهای درمانی، این ترفند هیچ نوعی احساس دردی در مریض به وجود نمیآورد. این موجهای قادر میتوانند در مفاصل، رباطها، تاندونها، عضله ها و سایر بافتها اخبار تکنولوژی در اینستاگرام حرکت ساخت کنند. حرارت ایجاد شده به وسیله فناوری اولتراسوند در گردنبند تاندونک میتواند وضعیت وقار را به عضلات خشک و رگ به رگ شده گردن بازگرداند. این کارایی موجب متانت و تسکین میشود. مهمترین مزیت موجود در اولتراسوند گردنبند تاندونک، قابلیت التیام دهندگی و کاهش درد است. همین طریق برای بیمارانی که به تسکین درد ناشی از آسیبدیدگی نیاز دارند، کاربرد دارد. در صورتی که از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد اخبار تکنولوژی طلا لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر