امروزه کشور اوکراین پیشرفتهای چشمگیری در حوزه مهاجرپذیری داشته و یکی از عوارض آن زندگی مرفهی هست که افراد در مهاجرت به اکراین تجربه کردهاند. مهاجرت و اخذ تابعیت از طرز میلاد یک طریق مهاجرتی می باشد و به معنای همین است که اگر فرزندی در یک عدد از کشورهای خارجی به دنیا بیاید مشمول حق شهروندی آن مرز و بوم میشود. هجرت لزوما به معنای رفتن به سرزمین دیگر و یا این که حتی مسافت بدور وجود ندارد و از حیث هنگامی هم لزوما به معنای تغییر و تحول محل زندگی به رخ دائمی هم نمیباشد؛ مهاجرت فصلی از گزاره مثالهای ملموس به جهت سفر موقت میباشد و یا بعضا از مهاجران کاری که تنها به جهت به دست آوردن درآمد بالا به جهت مدتی موقت هجرت میکنند. سحر قریشی یکسری هفته قبل در برنامه دید درشب در پاسخ به سوالی درباره نسبتش دارای امید علومی گفت :من به هر درحال حاضر در شرایطی نیستم که صرفا بخواهم به زندگی ام ادامه بدهم ، ولی من امید را از قبل می شناختم اما الان درمرحله نامزدی آن نیز به صورت محرم به جهت شناخت اکثر اصلی نیز هستیم. در یکی از از سکانس های قسمت چهاردهم سریال نیسان آبی هنگامی سحر قریشی نام مهدی طارمی را به تیتر یک عدد از فوتبالیست هایی که کلیدی آن خویشاوند میباشد می برد صدای او انقطاع می شود که البته دارای لب خوانی کاملاً معین می باشد که نام مهدی طارمی آورده شده. استرالیا بهعنوان یک عدد از کشورهای مهاجرپذیر، ویزاهای متفاوتی را در حوزههای کاری، تحصیلی، سرمایهگذاری و … نماینده قانونی مهاجرت استرالیا آقای مصطفی هماپور که شخصاً کارها تمامی کلاینتهای ویزاپیک را تحتنظر دارد، تنها در صورتی اساسی متقاضی قرارداد امضا مینماید که اعتقادوباور داشته باشد او بخت بالایی برای موفقیت در مسافرت به استرالیا دارد. ویزاهایی که در این بخش صادر میشوند، ویزای خانواده استرالیا Family Visa اسم دارند. در صورتی که همین آگهی به سرانجام نرسد، سه ماه باید در اتحادیه مهاجرت از نحوه un ترکیه 2019 اروپا قرار بگیرد. در کنار مزایای بسیار سفر تحصیلی، معایبی نیز وجود دارااست که بایستی واقعبینانه به هردو سمت پرداخت. خیلی می بایست یکی از رو دوست داشته باشی که اینهمه سخن مردمان رو به جون بخری و بازم طرف رو بخوای و البته تمامی ی اینا به هیچ عنوان به شما ربطی نداره ولی میگم که ذهنتون باز شه تو زندگی های خودتون به کار گیری نمایید از این مشاجره ها !

ایندکسر