هزينه ایجاد كم، کارگزاری سريع، پتانسيل جذب انرژي بالا و… در همین شیوه تمام بار لرزه ای مستقیما از پی به سازه منتقل نمی شود و مهم به کارگیری از میراگر ها مقدار متعددی از انرژی جذب شده و مستهلک می گردد. در تهیه و تنظیم همین ضوابط، فرض می گردد سیستم های پیشگیری از کارایی مناسب گشوده مانده اند، و سیستم های مقاوم سازی ساختمان در برابر حریق فعال شده اند. بنابراین همین سیستم ها به منبع تولید انرژی ضعیف تری نسبت به سیستم های فعال نیاز دارند. سهولت استفاده، عدم نیاز به نیروی فعالیت ماهر، سبکی و مقاومت کم، FRP را استراتژی قابل قبولی جهت ترمیم بنا های بتنی، تقویت و مقاوم سازی فارغ از بر نیز زدن کارایی معمولی فضا ساخته، به این دلیل این مصالح مورد توجه معماران به ویژه در ترمیم سازه ها و بهسازی و تقویت بنا های بتنی و بناهای سابق قرار گرفته است. جواب آن است که اولا در مبحث نهم مقررات ملی و در فصل ۲۲ منتخب حساس تیتر ضوابط ویژه طراحی سازه بتنی برای آتش سوزی گنجانده شده است. ثانیا، تفاوت چشمگیری که فی مابین اعضای فولادی و بتنی وجود دارااست و نباید از آن غفلت کرد، اینرسی حرارتی است. به جهت اطمینان از ارتباط بهتر میان دال اتصال و فونداسیون موجود، ناهمواریهایی در مرحله فونداسیون موجود ساخت کرده تا تراز در بین فونداسیون و دال اتصال به طور مناسبتری جوش بخورد. استعمال از طریق پیش تنیده و پس کشیده منجر افزایش عمر بتن و کاهش بعدها فونداسیون شده و با ساخت سقف یکپارچهی بتنی ارتقا ایمنی در برابر بارهای جانبی(زمینلرزه) را در پی دارد. در مقابل، عدم افزایش قابل اعتنا ضخامت مقطع و ساخت کمترین اثر گذاری روی طرح معماری، ژاکت های فولادی را به یک آیتم زیاد جذاب مقاوم سازی تبدیل کرده است. برای بنا های فولادی بیش از ۱۲ طبقه روی زمین مهم کاربری مسکونی الزاما می بایست از پوشش ضد حریق سه ساعته به جهت حفاظت از بنا ها در برابر حریق استعمال شود، صرفنظر از به کارگیری یا عدم استعمال از سیستم بارنده. در همین نحوه بر خلاف طریق های رایج در مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای، که موجب ارتقا بنا می شود، تمرکز بر روی کمتر پاسخ لرزه ای، نیرو و شتاب محل ورود زلزله به سازه است. این مورد قضیه حاکی از آن می باشد که مسئله مقاوم سازی در برابر آتش سوزی برای بنا های بتنی هم مدنظر مقررات ساختمان های بلند است. در اینجا عمده به تحلیل وب سایت مقاوم سازی تکنوپل.

ایندکسر