وی که مربی شنا هم می باشد از ۱۳ سال قبل شنا نمودن در آب های سرد و یخی را شروع کرده و بدون پیدایش هیچ مشکلی کماکان ادامه می دهد. شنای مختلط: شنایی که شناگر میتواند یکی از انواع شنا را به دلخواه انتخاب کرده و به وسیلهی آن حیاتی دیگران کمپانی کنندگان رقابت کند. مجوزی برای احداث سد مهاباد به مراد تامین آب آشامیدنی و آبیاری زمین های کشاورزی دشت شهرویران صادر شد؛ تا موقعیت معیشتی مردم همین حوزه‌ که عمدتا کشاورز ودامدار بودند، از درآمد مزارع و باغات حاصلخیز منطقه، عمده شود. در سال های اولیه فعالیت نیروگاه؛ برق تولیدی علاوه بر از بین بردن نیاز مردمان شهر به شهرستان سردشت نیز ارسال می شد، البته سپس از ۲ تا ۳ سال با ازدیاد ناگهانی جمعیت شهری و آغاز مسافرت روستاییان به شهر؛ حالت تغییر کرد و حتی اهمیت همکاری نیروگاه اداره برق مهاباد به سختی الکتریسیته شهری را تامین کرد. از نخست برای آب ذخیره شده در پشت دریاچه سد مهاباد اهدافی معلوم از جمله تامین آب شرب شهری، تامین الکتریسیته و کشاورزی در لحاظ گرفته شده بود. هر تعدادی در لبه سد تابلوهایی مبنی بر ممنوعیت شنا کارگزاشتن شده است، اما باز نیز هستند کسانی که در دریاچه سد شنا می کنند. هماهنگ کننده بایستی پیش از شروع مسابقات، شناگران را گرد هم توده کند. همین تماس نیز میتواند در تراز آب باشد و نیز در پایین یا بالای آب. اکثر زمان ها تمرین شنای سینه توصیه شده است، چون بدشکلیها (بدن) را از بین می برد و در حالی که سینه را گشوده میکند، به طور همزمان به تقویت ماهیچههای بالای کمر حلقه شنا کودک امداد میکند. سد مهاباد نزدیکترین دریاچه طبیعی به شهر در ایران و حتی خاورمیانه است. از ماهی های این دریاچه می قدرت به ماهی کپور و سوف اشاره کرد. کلاسهای شنا به هر دو رخ می توانند دارای ساختار یا ساختار نباشند ، از مزایای فوق العاده ای برخوردار است. احداث نیروگاه سد مهاباد اصلی دو توربین فرانسیس به گنجایش اسمی ۶ مگاوات برق؛ از دیگر بنا های اساسی در کناره سد مهاباد بود که در همان سال های اجرای فاز مطالعاتی، تایید و نسبت به شروع فعالیت آن اقدام شد. همین سد دو تونل دارد که یکی از آنها حساس هدف تخلیه آب و دیگری مستقیما به جهت فعالیت آیی نیروگاه کاربرد دارد. دریاچه سد مهاباد در روزهای تعطیل، آخر هفته ها و به ویزه در روز ها عید عید نوروز و شب سال تازه تماشا کنندگان فراوانی از جنوب استان، شهرها و حتی کشورهای دیگر دارد. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات دوچندان اکثر در گزینه حلقه شنا شورتی لطفا به تماشا از وب سایت ما.

ایندکسر