حضرت یعقوب در مقابل آن‌ها گفت : همین که من مایل نیستم یوسف ملازم شما بیاید از دو جهت است. گفتند: لیوان سلطنتى را هر که از شما آن را بیاورد یک توشه شتر پاداش مى دهیم و من خویش ضامن پرداخت آنم، گفتند: به آفریدگار شما که خویش فهمیدید که ما به این میهن نیامده ایم تا فساد برانگیزیم و ما دزد نبوده ایم، گفتند: حال درصورتیکه در توشه شما پیدا شد کیفرش چیست؟ یوسف (علیهالسلام) پس از بدست گرفتن منزلت خزانهداری، یک سال در اطراف فرمانروا بود و به انجام وظیفه خود میپرداخت، آن گاه به خواهش یوسف، شاه امارت و سر گروهی مملکت مصر را به او واگذار کرد. یک عدد دیگر از ویژگیهایی که همین سری از سریال را برای من جذابتر کرده حضور مهران مهام در رده تهیهکننده همین سریال است. در سه سال اخیر به جهت خودم بیزنس خط مش انداخته بودم زیرا تا حدودی دوست داشتم از تجارت و کارهای اقتصادی سر دربیاورم ولی از آنجا که کاسب نیستم و حساب و کتاب بازار را بلد نبودم موفق نشدم به همین خاطر کار اقتصادی را کنار گذاشتم و به کشور‌ایران برگشتم تا از همین به بعد از آن حساس انرژی به کارم در سینما و تلویزیون ادامه دهم. به خاطر اینکه تنها فوتبالیستی بود که در زمین بازیگردان بود و روحیه حریف را تضعیف میکرد. خداوند نیز شما را بر من مسلط کرد تا همین درس را بیاموزم که به غیر او – حتی به برادران – تکیه نکنم. 9-یوسف،تحت تربیت منحصر معبود است.کلمه «رَبِّی» تکرار شده است. چون من بازیگری را دوست دارم و مطمئناً آنان نیز از این که من در همین فن کار میکنم خوشحالند، زیرا بازیگری حرفه آیتم عشق و علاقه من میباشد و خانوادهام هم بهترین مشوقان من بوده و هستند. آمدهام تا تجربههای تازهای از بزرگان یاد بگیرم و برای وصال به همین اهمیت حتی قابلیت و امکان داراست در بازی زنده نیز به ایفای نقش بپردازم. در صورتی که از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم یوسف اسدی نماینده بیمه لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر