خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سیدرضا فاطمی امین در لبه نشست اهمیت مدیریت سازمان صداو سیما اصلی بیان این که هرچند در ۲ سال آخر ارتقا قابل توجهی در ارزش اثاثیه خانگی داشتیم، اما در چندین ماه پیشین این موضوع مدیریت شده می باشد گفت: در یکی دو مورد ارتقاء ارزش داشتیم که تولیدکنندگان به جهت برگرداندن قیمتها به سابق اعلام آمادگی کردند. پس از بیانات رهبری، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت اعلام کرد که طی مذاکراتی که اساسی تولیدکنندگان اسباب خانگی داشته، مقرر شده کالاهایی که با افزایش قیمت مواجه شده بودند، دوباره به قیمتهای قدیمی بازگردند. وزیر صمت گفت: در یکی دو مورد ارتقا ارزش در اسباب و اثاث خانگی داشتیم که تولیدکنندگان برای برگرداندن قیمتها به ارزش قدیمی اعلام آمادگی کردند. محمدحسین اسلامیان در گزینه اظهارات وزیر صمت مبنی بر کمتر ارزش اثاثیه خانگی طی یکسری روز تا تعدادی هفته آتی اظهار گرد: درصورتیکه قرار باشد قیمتها کاهش پیدا نماید بایستی مولفههای ایجاد از گزاره مواد اولیه و دیگر هزینه های کاهش پیدا کند. به گزارش رکنا اقتصادی، روز یکشنبه 10 بهمن ماه 1400، جایگاه معظم رهبری حساس جمعی از تولیدکنندگان دیدار داشتند که در آن دیدار گلایه هایی را در آیتم موقعیت میزان مرغوب بودن و ارزش بعضی از محصولات داخلی از پاراگراف اتومبیل و اسباب خانگی ابراز نمودند. نکته قابل تأمل در سخنان رهبری اشاره ایشان به کیفیت نازل محصولات داخلی بود. دریغ از یک اقدام موثر، علی رغم این کلیه طرح و برنامه و تغییر تحول همین مدیریت و آن رئیس خودروسازان نیکی صرفا در فرایند ساخت خویش تغییر‌و تحول اهمیت انجام ندادند، بلکه فعالیت را به جایی رساندند که بالاترین مقام سیاسی میهن به موقعیت کالاهای داخلی و موقعیت خودروسازان ورود لوازم خانگی پاکشوما کنند. در سال های اخیر کلیدی این که شعار سال ها همواره اشاره به حمایت از تولید داخلی و تولیدکننده بود و حمایت کل قد مسئولان و مقامات بلند سکو سیاسی را در پی داشت، ولی موقعیت تولید، کیفیت و بها محصولات نه صرفا راضی بودن مردمان و کارشناسان این زمینه را در پی نداشته، بلکه به نقطه ای رسیده هست که بالاترین رده سیاسی مرزوبوم نیز به آن انتقاد و شکایت دارد.

ایندکسر