1 – خوبتر میباشد به جهت خالی نمودن باد لاستیک ماشین از شیوه دیرین به کارگیری کنید تا ارتفاع عمر دستگاه نیتروژن ساز شما بیشتر باشد. دستگاه نیتروژن ساز میتواند به صورت دائمی نیتروژن گزینه نیاز صنایع را در ارتفاع ۲۴ ساعت مهم تغلیظ بالا تامین کند. به علت وجود حساسیت بالا در مواد جاذب کربن مولکولارسیو، در رخ وجود روغن و رطوبت دیگر اذن ورود مولکول اکسیژن دیتا نمی شود و در انتها نیتروژن به ملازم اکسیژن بیرون می شود و درصد خلوص نیتروژن به شدت ذیل می آید. برای گزینش نوع مولد نیتروژن در موقعیت مرجع، نرخ جریان نیتروژن را به عوامل ذکر شده در بالا تقسیم کنید. حتمی به ذکر است که خط ساخت نیتروژن به طریق PSA نیاز به حداقل فشار 7 توشه هست و برای تامین هوای فشرده دستگاه نیتروژن ساز به صورت پیوسته از کمپرسور های اسکرو استفاده می کنیم. بها دستگاه نیتروژن ساز صنعتی به % خلوص آیتم نیاز، تجهیزات خط ایجاد نیتروژن و استاندارد دستگاه ها بستگی دارد. گاز نیتروژن آیتم نیاز به جهت همین کار دارای خلوص گزینه نیاز مینیمم 95% و ماکزیمم 99.999% به کار گیری می شود. برای انتخاب نوع دستگاه نیتروژن ساز و خرید دستگاه نیتروژن ساز بهینه از جدول مشخصات فنی ذیل به همین صورت استعمال می‌کنیم که ابتدا از سطر افقی درصد خلوص آیتم نیاز را گزینش می‌کنیم و آن گاه کلیدی استفاده از ستون تحت هر یک از % ها مقدار دبی یا این که ظرفیت آیتم نیاز را گزینش کرده و بر حسب آن از ردیف عمودی جور دستگاه را تعیین میکنیم. به جهت گرفتن روغن در آغاز می بایست از میکروفیلترها و آن گاه ستون کربن اکتیو استعمال کرد. زیرا عدم در دست گرفتن فشار و رطوبت محل ورود به دستگاه منجر به تخریب مواد جاذب و کمتر خلوص دستگاه خواهد شد و یکی از عوامل شایع در تخريب جاذب، جذب آلايندهها نظير آب و روغن به این مواد هست كه حیاتی فيلتراسيون مطلوب هوای فشرده ورودی و سرويس پيوسته فيلترها میتوان مانع اين تخريب قیمت دستگاه بستنی ساز نیتروژنی شد. در بعضا معادن مانند معدن ذغال سنگ که احتمال انفجار وجود دارد، می بایست یکی از از دست اندرکاران احتراق که اکسیژن هست را از فی مابین ببریم. در سرانجام طراحی بهینه خط ساخت نیتروژن تاثیر مستقیم و متعددی در خلوصی نیتروژن خروجی و همینطور قیمت دستگاه نیتروژن ساز صنعتی خواهد گذاشت. در نتیجه حتمی می باشد همین مخازن از گاز نیتروژن با خلوص مورد نیاز مینیمم 95% و ماکزیمم 98% پرشود. دستگاه نیتروژن ساز صنعتی (مولد نیتروژن) به خواسته تجزیه نیتروژن از هوا آیتم استعمال قرار می گیرد و این قابلیت را دارد که نیتروژن مهم خلوص 99.999% را ایجاد نماید.

ایندکسر