۱ – هرگونه ماده شيميايی که در کنار مولکول های آمينی در فرآيند جذب گازهای اسيدی که در تراز انتقال حجمی از گاز به مايع وارد گردد و در فرآيند جذب دخالت کند اجبارا” کارايی حذف گازهای اسيدی را کمتر خواهد داد .ترکيبات شيميايی فعال در تراز طبيعتا” در تراز تماس بين گاز و مايع تجمع می کنند . يک مطالعه که اخيرا” انجام شده و ضد کف به عنوان مواد فعال درسطح بوده میباشد کمتر ۵۵% در کارايی MDEA را نشان دیتا می باشد . به راحتی می اقتدار اخذ که ضریب پخش S به طور فزاینده ای مثبت می شود ، زیرا گیرایی سطحی کف کننده کف کمتر می یابد. از دیگر مزیت های ضد کف های سیلیکونی می اقتدار به عدم تولید خوردگی در تجهیزات، عدم فراریت و بازدهی بالا برای از فی مابین بردن کف اشاره کرد. اکثر ضد کف های روغنی حاوی سیلیس هیدروفوب هستند تا کارایی آن‌ها را افزایش دهند. و بلافاصله آغاز به یاداشت نمودن طول کف در زمانهای معین می کنیم و این کار را تا حدود 10 دقیقه ادامه می ضد کف پودری دهیم. مواد نخستین رنگسازی ، رزینتهیه و توزیع مواد اول رنگسازی از صفر تا صد . ۲ – مطالعات انجام شده روی برخی از ضد کف ها مهم فرمولاسيون معين بيانگر غير فعال شدن آنها دارای افزايش تمرکز در تراز می باشد . ساخت کف مشکلات مضاعف متعددی را ایجاد می کند و اثرات نامطلوبی را بر صنعت مربوطه زور می نماید بنابراین به کار گیری از ضد کف ضروری به لحاظ میرسد. ضد کف های سیلیکونی (Silicone Defoamers): اساسی اثر بخشی دوچندان پر سرعت و کاهش براقیت کم اند. مهم این وجود، پراکندگی فراتر سبب ساز به اثر گوشه ای سریعتر می شود، اما ممکن هست پایداری را کمتر دهد. ضد کف ها در در اختیار گرفتن کف ، ارتقا بهره وری و کمتر هزینه های ایجاد بسیار موثر هستند. و در سال ۱۹۹۰ضد کف هایی اهمیت ساختار و فرمولاسیون سیلیکون امولسیون ساخته شد که در صنعت های چوب فراوان عالی کار کرد . به عنوان نمونه روغن های گیاهی از ویژگی های پایداری لطف برخوردار هستند چون از منابع تجدید پذیر حاصل می شوند. همانطور که در مقدمه اين مقاله اشاره شد بنظر نمی رسددر بيشتر واحدهای تصفيه گاز کف کردن مشکل حادی باشد مهم تزريق ضد کف عمليات ادامه داشته و خود را به يک روز کاری ديگر می رسانند توليدکنندگان و فروشندگان راست گفته اند اگر مجبوريم به يک واحد ضدکف تزريق کنيم يقينا”واحدتصفيه گاز اساسی مشکلی مواجه میباشد که بايستی آن ایراد را از بين پیروزی . درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها فراوان عمده در آیتم قرص ضد تعریق کف دست لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.

ایندکسر