پس از فراهم سازیِ چهارچوبه و ساختارِ اولیهی فریم روزنه دسترسی رشته کویل می بایست نسبت بهایجاد و تعبیهی جای پیچ ها اقدام کرد.جای پیچ ها بر روی قاب در دو قسمت امکانِ تعبیه خواهد داشت.نمای فریم روزنه دسترسی حرفه کویل اولین جایی هست که میتوان جای پیچ ها را روی آن قسمت تعبیه کرد.در همین شرایط دریچه دسترسی حرفه کویل به صورت پیچ از رو کارگزاری میگردد. مدل کاستی معمولا زیر سقف کاذب نصب شده و صرفا دریچه هوای خروجی آن دیده می شود و در گونه های متفاوت یک ، دو و چهار طرفه و اهمیت گنجایش هوادهی میان ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ فوت مکعب بر دقیقه (CFM) ساخته می شوند. معمولا در گنجایش هوادهی در بین ۳۰۰ تا ۲۲۰۰ فوت مکعب بر دقیقه (CFM) ساخته می شوند و به سه صورت داکت رشته کویل توکار سقفی ، روکار سقفی و روکار ایستاده دیواری موجود هستند. دسته توکار آن نسبت به روکار قلیل صداتر هست و دریچه حرفه کویل در کرج کاربرد بیشتری دارد. اختلاف فشارسیستم، جایی دروسط لوله رفت و برگشت ترازو گرفته شود و به دور پمپ در تناسب حساس افزایش یا این که کمتر اختلاف فشارفوق کم یا این که بسیار شود. غالبا آب به وسیله دستگاه هایی مانند چیلر یا این که مینی چیلر (چیلر اسکرال ، چیلر اسکرو ، چیلر سانتریفیوژ) سرد و توسط دستگاه هایی نظیر بویلر یا این که پکیج گرم شده و از طریق لوله کشی به آن ارسال می شود و درون کویل آن جریان می یابد. در دست گرفتن رطوبت از شیوه در دست گرفتن حرفه خوب تر از کنترل به وسیله شیر در دست گرفتن اتوماتیک روی کویل است. پس از حاشیه زنی بر روی ابعادِ محیطیِ روزنه دسترسی فن کویل نوبت به الصاقِ لولا بر روی دیواره طولیِ درب روزنه دسترسی حرفه کویل می رسد.در واقع لولا از یک سو به دیوارهی طولیِ درب روزنه دسترسی فن کویل متصل و از سوی دیگر به قسمتِ طولیِ یکی از بعد ها فریم دریچه دسترسی رشته کویل تثبیت و سبب اتصال درب به لولا و موجبِ عملکرد و بازوبسته شدنِ درب روزنه دسترسی حرفه کویل میگردد. در همین مرحله نوبت به عملیات رنگ آمیزی می برسد . روزنه حرفه کویل مشبک به جهت تماشا و تعمیرِ دستگاههایی به کار گیری می شود که هوای برگشتِ دستگاه را اهمیت کمترین مزاحمت و بیشترین میزان به دستگاه منتقل کنند. به طور معمول، دریچه های حرفه کویل اساسی گنجایش پایین، از حیث بعد ها و اندازه، متناسب مهم مقدار جریان هوای توزیع شده در محیط داخلی، در نظر گرفته می شوند. ساختار درب همین نوع روزنه حرفه کویل تماما بی آلایش و فارغ از شیار (کاملافِلَت) می باشد، زیرا هوای گزینه نیاز برای سیستم بازگشت دستگاه فن کویل بصورت کامل از طریق داکت هوای مجزا که به واحد مسکونی یا تجاری مرتبط می باشد تامین می گردد و نیازی به شیار یا شکاف بر بر روی تراز درب دریچه رشته کویل نمی باشد. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد دریچه تماشا حرفه کویل لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر