در نصیب بعدی یعنی آینده اتریوم ، همگی همین تغییرات و بهروزرسانیها را حساس یکدیگر تحلیل خوا هیم کرد. به این ترتیب ماینرها اساسی تغییر و تحول مداوم عدد نانس، گستره عظیمی از ورودیها را در تابع هش قرار میدهند تا درنهایت به پاسخ گزینه حیث که میزان آن از آستانه تعین شده کمتر است، دست یابند. در عوض، یک گس لیمیت به جهت هر بلاک وجود دارد که اجازه نمیدهد از یک میزان مشخصی اکثر گس در یک بلاک قرار گیرد. برای اثبات انجام کار، همین مراحل تا جایی ادامه مییابد که خروجی هش، از یک مقدار آستانه (قابل تهیه به وسیله پروتکل اتریوم) کاهش شود. از زمان هوشمند سازی فرایندها زمانه متعددی میگذرد اهمیت همین وجود، بزرگترین تفاوت فرایند قراردادهای هوشمند با فرایندهای بی آلایش در اینترنت، غیرمتمرکز بودن و عدم رجوع آن است. بخش اعظم بخوانید: قرارداد هوشمند یا اسمارت کانترکت (Smart Contract) چیست؟ مهمتر از کلیه بوسیله آن کاربران کار کشته هستند برنامه نویسی، رئیس و گسترش قراردادهای هوشمند را انجام دهند. بیایید یک بار دیگر هدفمان را از حرف درباره الگوریتم اجماع مرور کنیم؛ هدف ما از در آغاز ایجاد بلاک چینی بود که در آن، موقعیت جهانی شبکه در یک توالی منطقی از بلاک ها ثبت شود؛ زنجیرهای واحد که آیتم قبول همه اعضا و اعضا کانال باشد. بنابراین تفسیر ما از امنیت، حفاظت از زنجیره اساسی و درست در در مقابل هرگونه دستکاری، جعل و تغییر است. معنی سنگینی در اینجا به تعداد بلاکهای ماین شده در هر زنجیره اشاره دارد؛ به این ترتیب سنگینترین زنجیره لزوماً هم معنی کلیدی بلندترین زنجیره نیست؛ چرا که بر مغایر پروتکل بیت کوین ، در بلاک چین اتریوم، بلاکهای اومر نیز در ارزیابی سنگینترین زنجیره به حساب میآیند. واقعیت این میباشد که دستکاری در نتورک بلاک چین، صرفا حساس ساخت بلاک های جعلی (متناظر دارای بلاک های اصلی) و اعلام آن به نودهای دیگر رخداد میافتد. چرا که درصورتیکه به سرشت توزیع شده بلاک چین توجه داشته باشیم، خواهیم دید که هر بلاک نو به هزاران نود در سراسر دنیا ارسال شده و تغییر تحول دفتر کل همه نودها به مراد تغییر یا این که دستکاری یک تراکنش، عملاً امری غیرمنطقی و محال به حیث میرسد. اگر شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه خرید اتریوم متا لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر