مراقبتهای گزینه نیاز در قبل و بعد از آن از جراحی به وسیله پزشک معالج گوشزد می گردد و خوب تر می باشد که کلیه آن‌ها را مو به مو انجام دهید. ارتقاء کار فراوان بعد از فعالیت جراحی میتواند باعث به احتمال خونریزی و gynecomastia 4 weeks جراحی دیگر شود. این کمتر تراز هورمون می تواند ناشی از بیماری باشد که اثرات تستوسترون را مسدود کرده، منجر به کمتر تستوسترون شده یا این که این‌که موجب ارتقا تراز استروژن میشود. بهترین کاندیدا به جهت به کار گیری از جراحی کوچککردن سینه در مردان، اشخاص بزرگسال و سالمی هستند که سینههای آنان بزرگشده و به مرور زمانه به موقعیت عادی بازنمیگردند و این امر موجب خجالتکشیدن، شرمکردن و مسائل مربوط به عزتنفس در آنان میگردد. چه زمانی بایستی از کار جراحی به جهت درمان ژنیکوماستی استفاده نمود ؟ بخش اعظم بیمارانی که پایین عمل جراحی ژنیکوماستی قرار گرفتهاند میتوانند پس از 3 تا 5 روز، فعالیتهای سبک خود مثل کارهای سبک روزانه را ادامه دهند. داروها صرفا در فرایند نخستین بیماری می توانند تاثیرگذار باشند و پس از آن صرفا خط مش معالجه عمل جراحی می باشد. آیا نرخ برد همین جراحی صد در صد است؟ در همین نوشته به باز‌نگری بزرگی سینه در مردان میپرادزیم. چه چیزی منجر بزرگشدن سینه مردان میشود؟ در صورتی که در طی 2 سال این بیماری برطرف نشود ، یا این که سبب شرم ، درد یا آلرژی شود ، ممکن میباشد معالجه واجب باشد. ژنیکوماستی ناشی از عدم تعادل هورمونی در بدن است، در این وضعیت در مقایسه حساس آندروژن ها (هورمون های مردانه)، مقدار مازاد استروژن (هورمون های زنانه) وجود دارد. اکثری از عوامل میتوانند سبب ساز عدم تعادل هورمونی شوند که در نتیجه منجر رشد سینه مردان می‌گردد و در بسیاری از موردها علت دقیق آن معلوم نیست. جایگزینی تستوسترون در مردان مسن حساس تراز تستوسترون زیر می تواند مفید باشد، البته برای مردانی که تراز طبیعی هورمون مردانه دارند، اثر گذار نیست. این دسته درمانی اکثر زمان ها به جهت ژنیکوماستی شدید یا دردناک به کارگیری می شود. چه داروهایی برای درمان ژنیکوماستی استعمال می شود؟ در مواردی مصرف بعضی از دارو ها به جهت روند جراحی مضر هست که اهمیت سفارش دکتر معالج به طور موقتی حذف می شود. اگر بیمار تنها به جهت مدت کوتاهی از دارو به کار گیری نماید ، موقعیت موقت خواهد بود. چنانچه همین بیماری ناشی از یک دارو باشد ، ممکن هست مریض نیاز به داروی متعدد داشته باشد.

ایندکسر