علامتها اولیه ژنیکوماستی تبارک شدن سینه های مرد میباشد ؛ همانطور که تا قبل از این ذکر شد، ژنیکوماستی پهناور شدن بافت غده به جای بافت چربی است.به طور متناوب در مکان که نوک پستان هست و ممکن است حساس لاستیک یا این که کار کشته داشته باشد ،مشابه است. تبارک شدن پستان در اثر ژنیکوماستی معمولا اهمیت در لحاظ گرفتن نوک پستان به شکل متقارن حادثه میافتد و احساس لاستیکی یا این که سفتی دارد. بیش از 50% نوزادان پسر اهمیت سینه های پهناور خیس از حد معمولی به عالم می آیند. وقتی که سطح استروژن مردان بیش از حد بالا باشد و یا این که اهمیت تراز تستوسترون در تعادل نباشد، سبب ساز تولید ژنیکوماستی میشود. علت ژنیکوماستی یا این که بزرگی سینه که می تواند ناشی از خلل در نسبت استروژن به تستوسترون در مردان باشد و سبب ساز به انتشار بافت غدد پستان می شود. شکل- در تصویر سمت راست آناتومی ژنیکوماستی کاذب و تصویر سمت چپ آناتومی سینه طبیعی مردان نشان داده شده است. در همین دو حالت، ژنیکوماستی، کاذب است، نیکی حقیقی. اما هورمون استروژن که مسئول رشد جنسی زنانه است، در بدن مردان ایجاد می شود. ژنیکوماستی به عارضه ها متعدد ممکن میباشد ساخت شود اما طبق معمول علت اساسی آن وجود فراوان هورمون زنانه استروژن در شخص میباشد. همین کاهش تراز هورمون میتواند ناشی از بیماری باشد که اثرات تستوسترون را مسدود کرده، منجر به کاهش تستوسترون شده یا این که اینکه موجب افزایش مرحله استروژن میشود. از سوی دیگر هورمون تستوسترون ویژگیهای مردانه نظیر جمع عضلانی و موهای بدن را در دست گرفتن میکند. کسانی که اهمیت استعمال از لیپوماتیک، فعالیت را انجام داده باشند، نیاز به بخیه نخواهند داشت. این که پزشکان مهم مدرک تخصصی در این زمینه داشته باشند، فقط نمیتواند مهارت و ظرأفت فعالیت آنها را تایید کند. در صورتی که برای شما این سؤال به وجود آمده هست که به جهت معالجه ژنیکوماستی به چه دکتری مراجعه کنیم، قبل از هر چیز به شما پیشنهاد می‌دهیم کلینیکهای معتبر و شناخته شده در این حوزه را شناسایی کرده و سپس به صورت حضوری به این مرکزها مراجعه کنید. از طرف دیگر اگر بتوانید کسانی که قبلاً ژنیکوماستی را اصلی پیروزی انجام دادهاند پیدا نمایید قطعاً میتوانند راهنمای خوبی به جهت شما باشند تا بتوانید بهترین دکتر ژنیکوماستی را پیدا کنید. البته برای این‌که خوب تر بتوان علت اهمیت این عارضه را تشخیص داد، قطعاً نیاز به انجام بعضا از آزمایشات خواهد بود. فیتواستروژن ها گروهی از مواد شیمیایی هستند که در بعضی گونه های گیاهی وجود دارند و در مهره داران اساسی اتصال به گیرنده های استروژن، خلق استروژن را تقلید می کنند. ژنیکوماستی نوزادی در 60 تا 90 درصد نوزادان پسر، به علت وجود استروژن مادر در خون نوزاد، عارض میگردد. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم جراحی ژنیکوماستی سوای بیهوشی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر