پیستون دیزل ژنراتور ها عموما از آلیاژ ریخته گری آلومینیوم دارای خصوصیات هدایت الکتریکی خوب و وزن اندک ساخته می­شوند. نوشته ذیل اشاره ای به همین موضوع داراست هر یک سری عمده اهمیت دید موتورهای بنزینی دو زمانه است اما داده ها آن به دسته ای میباشد که به جهت اشکال دیگر موتورها و از جمله موتورهای دیزل که گزینه استعمال ما در خزانه خودرو آلات هست و برای تعمیرکاران و مدرس کاران هم می تواند موءثر واقع شود. از آنجایی که پیستون ها در طول عمر موتور، میلیون ها بار بالا و ذیل می روند، عایق بندی پیستون ها از اهمیت متعددی برخوردار است. بالاترین شیار پیستون حیاتی یک حلقه تراکم پیستون است که وظیفه با آن عایق بندی و خودداری از هر نوع نشتی در درون گوشه و کنار احتراق در طی روند پیستون لیون احتراق می باشد. مجموعه بعدی رینگ ها در پیستون که تحت حلقه چگالی و بالای حلقه روغنی واقع می شوند، حلقه وایپر یا این که پاک کننده پیستون نامیده می شود. بیش از 60 درصد اصطکاک درون موتور از حرکت تیم پیستون ناشی می شود ، براین اساس همین قسمت از اصلیترین بخشهای تمرکز به جهت بهبود کارایی موتورها است. این ناحیه هست که اکثر توسعه و گسترش می یابد و بدین ترتیب از قسمت پایین پیستون یک مخروط به باطن ساخت می شود تا فاصله بیشتری فی مابین همین تاج و حلقه پیستون در اطراف تراز بالا تولید شود. همین عایق بندی دارای یک سری رینگ یا حلقه انجام می شود که در اطراف پیستون قرار می گیرد. البته این یک خط مش اکنون دائمی وجود ندارد و بایستی در اولین مجال به مکانیک فن ای مراجعه کنید. بدین ترتیب بایستی در اسرع وقت به جهت بده بستان این قطعات مبادرت کنید. اهمیت دکان اثاثیه یدکی ماشین سلیم سنتر یار گردید تا کارایی رینگ پیستون را به جهت شما تفسیر دهیم. رینگ های پیستون انواع مختلفی دارا‌هستند که وظایف مختلفی را انجام می دهند. از قبیل جنس، طرح و صورت و گونه موتوری که در آن ها به عمل میروند. موتور ماشین برای رد و بدل ساختن هوا از پیستون ها و سوپاپ ها استعمال می کند. در موتورهای مدرن از رینگ های نخ نما تری استعمال می شود، چرا که فرآیند ساخت بهتری دارد. غالبا در موتور ماشین از حلقه پیستون چدنی به کار گیری می شود، در حالی که موتورهای پرقدرت از حلقه های مهم محصول چدن نشکن کرومی به کارگیری می کنند. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار عمده در آیتم پیستون کله قندی tu5 لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ایندکسر