همانطور که میدانید، اگر پیستون و بوش فرسوده بشوند یا این که بشکنند، روغن شروع به نشت در محفظه احتراق خودرو می کند. همانگونه که می دانید بالای پیستون محفظه احتراق می باشد و ترکیب سوخت و هوا می بایست در محفظه احتراق فشرده بشوند تا اهمیت یک جرقه کوچک شمع ، محترق شوند و موج انفجار حاصله ، پیستون را به ذیل رانده و ساخت نیرو و انرژی بنماید؛ اگر قطر پیستون از قطر سیلندر ( قطر بوش سیلندر ) کوچکتر باشد ، هوا و سوخت در زمان فشرده شدن ، از فضای خالی فی مابین پیستون و سیلندر خارج می شود و مواد احتراق ، فشرده نشده و احتراق به درستی انجام نمی شود؛ از طرف دیگر اگر قطر پیستون بیشتر از قطر سیلندر باشد ، پیستون داخل سیلندر گیر می نماید و امکان حرکت پیدا نمی کند. البته این نقاط ضعف عبارتند از: استهلاک مضاعف پیشرانه، سروصدای بیشاز حد کابین، کیفیت زیر قطعات فنی، نبود آپشنهای ایمنی، سیستم ترمز ضعیف و امر هیدرولیک. بر شالوده اصل پاسکال، اعمال فشار به نقطه ای از مایع محصور در محفظه بسته سوای ضعیف شدن به سایر نقاط محیط منتقل میشود. پاسخ: اساسی اعتنا به تراز آب سد ، درصورتیکه خطی مانند نقطه چین به ساختمان وصل کنیم بازدید می کنیم آب تا طبقه ی هشتم ساختمان می برسد و برای آب رسانی به دو طبقه ی آخر بایستی از پمپ به کار گیری کرد. امروز میخواهیم کاملترین نوشته در مورد این قطعه زیاد اهمیت را در مرحله وب کشور ایران تحلیل کنیم . و در سرانجام یک محیط خلا داخل آن ساخت می‌گردد و فشار باطن قوطی کاهش مییابد. یک نی را داخل یک بطری محتوی آب قرار دهید. ۱- پیشبینی نمایید اصلی ریختن آب باطن قیف شکل الف چه اتفاقی میافتد. آیا عاقبت آزمایش حیاتی پیشبینی شما سازگار بود؟ در عاقبت بازده موتور کاهش و دود آن ارتقا می یابد . نتیجه مشاهده خویش را تفسیر دهید. آنچه را تماشا میکنید، اصلی اعتنا به اثر ها فشار هوا و همچنین اصل پاسکال توضیح دهید. خب، می بایست بدانید که خودروها به هر تعداد که نیاز باشد میتوانند پیستون و سیلندر داشته باشند و پر‌نور است که تعداد سیلندرها و نحوهٔ قرار گیری آنها کنار نیز تاثیر متعددی بر روی توان اتومبیل خواهد داشت. همین اصطلاح هنگامی به فعالیت میرود که شاتون ماشین شکسته باشد. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد پیستون لیفان 520 بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر