ورود آب دارای فشار زیاد به نتورک لولهکشی زخم شدیدی وارد میکند. در این شیر یک دیافراگم کمکی وجود دارد که یک لوله نخ نما از خروج شیر به تحت دیافراگم اصلی متصل شده می باشد فشار خروجی از شیر به پایین دیافراگم کمکی نیرو وارد می نماید اهمیت کاهش فشار در خروجی فنر دیافراگم کمکی را جابهجا می‌نماید و شیر گشوده میگردد و سیال از شیر کمکی عبور کرده و به تحت دیافراگم با نیرو وارد می نماید در صورتی که این نیرو اکثر از نیروی پشت فنر دیافراگم کلیدی باشد شیر اهمیت گشوده شده و سیال از شیر اهمیت عبور می‌نماید و در شکل وصال فشار در خروجی به فشار تهیه و تنظیم شده شیر فشار شکن عبور سیال را جدا می کند. این مدل شیرها اصلی استعمال از قطعات جنبی مثل اکچوایتور، پوزیشنر و کنترلر می توانند افت فشار مضاعف بالای را در تقلیل فشار آماده نمایند. رکسروت بوش آلمان، از برندهای دارای در منطقه تجهیزات هیدرولیکی است. اضطراری است بدانید که در شیر فشار شکن هیدرولیک قابل تهیه از یک پیچ در جهت تهیه کردن میزان فشار خروجی استعمال میشود. در کل مدارهای هیدرولیکی و سیستمهای هیدرولیکی شیر فشار شکن هیدرولیک را تماشا خواهید کرد؛ چرا که این شیرها وظیفه دارند از مدار و پمپ در برابر افزایش فشاری که به صورت اجباری ممکن میباشد به وجود بیاید، نگهداری کنند. همین شیرها به دو دستهی مستقیم و پایلوت شیر فشار شکن فروش دار تقسیم میشوند. البته مدل پایلوت دار جای خود را در محیطهایی که توجه بالا گزینه نیاز هست استعمال میشود. به کلمه دیگر پایلوت شیر فشارشکن از فشار پاییندست دستور میگیرد، به این شکل که کلیدی کمتر فشار پاییندست در اثر ارتقا برداشت از فشار تنظیمی پایلوت، مقدار گشودگی پایلوت ارتقا پیدا کرده و این دلیل سبب تخلیه بیشتر آب درپوش میشود؛ در نتیجه شیر اصلی به میزان بیشتری گشوده شده و میزان افت به‌وجود آمده در خط لوله را جبران میکند. به همین مراد کلیه مسیرهای خروجی را بسته و درپوش برنجی شیرفشارشکن آریا را گشوده نمایید. باید دقت داشت در این وضعیت می بایست آب کاملا تا لب به لب محل ورود را پر کرده پس از آن درپوش را ببندید ولی آن را محکم نکنید . محصولات شرکت وگ ایران (بی همتا) مهم 36ماه گارانتی و روستا سال سرویس ها پس از فروش می باشد. چنانچه شما هر نوع سوالی در رابطه کلیدی چه جایی و طرز به کارگیری از طراحی شیر فشار شکن دارید، می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر