سود سوز آور جامد یا سود پرک (sodium hydroxide flake)، در حقیقت از سود کاستیک مایع تنظیم میشود. از قاشق چوبی یا همزن به جهت ترکیب کردن سودا و آب استعمال کنید. بزرگترین خطری که به جهت تن درستی و ایمنی شما ساخت می شود. 3. ایمنی زیاد بالا در جابهجایی: سود پرک ویژگی تهاجمی ندارد. سود پرک در خالص ترین صورت خویش به شکل جامد مومی سپید رنگ در دسترس است. شیرین کردن زیتون هم یک عدد از کاربردهای خاص سود پرک کلران همین ماده است. خواص خورنده سود پرک، هرچند زمان سعی به جهت از بین بردن انسداد های دشوار، یک مزیت محسوب می شود البته می تواند سبب ساز به نقص‌ بینایی شود. همینطور در رخ ورود این ماده ( کاستیک سودا ) به آب خواص قلیایی آن را ارتقاء می دهد که همین امر می تواند برای موجودات آبزی خطرات و مشکلاتی را در پی داشته باشد که می بایست در نگه داری و حمل و نقل همین ماده حداکثر وسواس به خرج دیتا شود. همین ماده شیمیایی به استدلال خواص رنگ بری کاربرد گسترده ای در صنعت صفحه سازی و نساجی دارد. از سوختگی های شیمیایی گرفته تا زخم دستگاه گوارش و حتی مرگ، اثرات سود پرک بر تن درستی می تواند مخرب باشد. این طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی است. سود پرک در اصطلاح علمی ، همان ماده شیمیایی سدیم هیدروکسید است مهم فرمول شیمیایی NaOH و حساس اسم تجاری کاستیک سودا Caustic soda میباشد ، که از در کنار هم قرار گرفتن سه عنصر سدیم ، اکسیژن و هیدروژن تشکیل میشود، که از در کنار نیز قرار گرفتن سه عنصر سدیم ، اکسیژن و هیدروژن تشکیل میشود. پس از اتمام به کار گیری از سود پرک، آن را به صحت ایمن نمایید و در دسترس کودکان قرار ندهید. اکنون 4 لیتر آب بجوشانید و از آن برای باز نمودن فاضلاب استعمال کنید. حیاتی همین حال، به جهت حل میانگین بقایای زهکشی به چنین غلظت بالایی نیاز ندارید. اهمیت همین حال، این فرم پودری یا این که مایع هست که به جهت پاکسازی تخلیه مسدود شده استعمال می شود. درحال حاضر که کلیدی این ماده شیمیایی به لطف آشنا شده­ایم، زمانه آن فرا رسیده است که به روش­های دستیابی به آن بپردازیم.

ایندکسر