[ad_1]

دولت چین ممکن است خواهان انتقام از Sverige AB باشد. سرنوشت شرکت های سوئدی می تواند هشداری برای سایر کشورهای اروپایی باشد.

کسب و کار30 ژانویه 2021 نسخه

[ad_2]

منبع: bazarche021.ir

ایندکسر