سال ضعیف – سود آرامکو عربستان سقوط می کند ، اما سود سهام ندارد کسب و کار


بIG OQUALS روغن پرداخت های بزرگ قیمت خام نفت خام ناشی از کوید ، که میلیاردها از سود شرکت های بزرگ را از بین برد ، این الگو را آزمایش کرد ، اما تا حدی که شکست. ExxonMobil خالص خالص سالانه 22 میلیارد دلار را ثبت کرد ، اما همچنان 15 میلیارد دلار به سهامداران پرداخت کرد. در 21 مارس ، آرامکو سعودی گفت که آن نیز سود 75 میلیارد دلاری خود را که بودجه پادشاهی آن به آن بستگی دارد ، حفظ خواهد کرد. هیچ چیزی به میزان 44٪ کاهش سود نیست.

این مقاله در بخش “تجارت” نشریه تحت عنوان “سود آرامکو سعودی در حال کاهش است – اما سود سهام


منبع: bazarche021.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>