نوعی از پروانه های گشوده هم به جهت ترکیب مایع و جامد بکار میروند. در این جور پمپ نوعی اتاقک پمپ وجود داراست که به وسیله پیستون و دیافراگم و دریپه های ورودی و خروجی لبریز و خالی میشوند. با حرکت پیستون به طرف جلو روزنه ورودی بسته و مایع از روش شیر خروجی به خارج سوق دهی می گردد. این پمپ اهمیت یک خط مکش است که حساس یک خط مش محل ورود هست و خط دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان هم به مکش وصل است. همینطور می توان برای خودداری از ازدیاد فشار، شیر اطمینان مهم مسیر بای پس در خط خروجی پمپ طراحی کرد. 1) حد عمده انرﮊی (فشار ) تولید شده بوسیله پمپ ها ی دینا میک (سانتریفوﮊ ) محدود بوده و به هد پر اسم و رسم است که اصلی بستن شیر خروجی به طور کامل (شدت جریان صفر )به وجود می آید در حالیکه حد بیشتر فشار پمپ های جابجایی دارای اعتنا به فشار سیستم گزینش می شود. دارای توجه به دبی پمپ شیر گزینش می شود. فشار : پمپ های تزریق قدرتمند به ساخت طیف وسیعی از فشار خروجی هستند. کوپلینگ صلب: در مواردی که دقت هم محوری می بایست بالا باشد از همین مدل کوپلینگ استفاده میکنند.همچنین درمواقعی که حتمی باشدکه یکی ازروتورها توسط شافت دیگر نگهداشته شود ،این کاررابوسیله کوپلینگ صلب انجام میدهند.در این مدل کوپلینگ ها چنانچه توجه هم محوری اندک باشد سبب تولید مشکلات مکانیکی میگردد. یکی از تقسیم بندی های جامع و متداول ,پمپ ها رابرمبناي نحوه انتقال انرژي به سيال در تمام به دوگروه پمپ هاي ديناميكي dynamicy و پمپ هاي جابجاييِ تقسيم بندي مي كنند. به این معنی که پمپ تا جایی که مورد نیاز سیستم باشد فشار خویش را به آن حد می رساند. پیستون در داخل سیلندر حرکت رفت و برگشتی می نماید و اصلی آب بندی مطلوب از نشت سیال خودداری می کند. لقی مابین دورینگ پوسته و پروانه موجب عبور لایه ای ازمایع پمپاژ شده میشودکه بعنوان مستهلک کننده ارتعاش عمل میکند.اما نشت مضاعف مایع نیزباعث افت کارآیی پمپ و هدر رفتن قدرت محرک میگردد. در همین گوشه و کنار دو یاتاقان (ساچمه ای) قرار داشته که درون روغن غوطه ورمیباشندوحکم تکیه گاههای میل محور رادارند.انتهای میل محور به یک پروانه که باطن پوسته جا دارد متصل شده است. ج- شافت :نقش با شافت انتقال گشتاور وارده،به زمان منش اندازی و عملکردو همچنین به عنوان نشیمنگاه و تکیه گاهی به جهت دیگر قطعات دوار است. کوپلینگ انعطاف پذیر: این کوپلینگ های علاوه براینکه وظیفه انتقال توان ازموتوربه پمپ(شافت)رادارند فعالیت ازبین بردن ناهم محوری میان دو شافت محرک و متحرک را هم انجام میدهند. مکانیسم آن یه همین شکل می باشد که دارای رفت و رجوع و برگشت پیستون درون سیلندر فعالیت پمپاژ سیال انجام می شود همین پمپ ها به منجر فشار بالایی که دارا‌هستند در کارواش ها ودیگر صنایع کاربرد متعددی دارند.پمپ های پیستونی دارای فشاربالا و دبی تحت هستند .جنس بیشتر ی همین نوع پمپ ها از برنج می باشد ودربعضی موردها از آلومنیوم هم ساخته می شود. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها بیشتر در گزینه دوزینگ پمپ بادی لطفا به بازدید از وب سایت ما.

ایندکسر