انتقال و تزریق مواد شیمیایی مختلف، طیف گستردهای از پمپ اندازهگیری یا پمپ انتخاب دوز کلیدی تکنولوژی هیدرولیکی، مکانیکی و الکترومغناطیسی را ارائه میدهد. Injection Pump توسط یک موتور الکتریکی (الکتروموتور)، شیر برقی (الکترومغناطیسی)، هیدرولیک یا این که موتور پنوماتیک تغذیه میشود. دو مکانیسم مرسوم آن هوا و موتور هستند. البته بعضی از سیالات که پمپ آن ها را پمپاژ می نماید ممکن است فرار باشند و تبخیر شده اند و حالا یه خرده از محفظه را اشغال کرده اند. دوزینگ پمپ، (میترینگ پمپ، dosing pump یا پمپ تعینکننده دوز) برای زمانی می باشد که میخواهیم مقدار محلول شیمیایی تزریق شده و دبی آن را تنظیم کنیم. همین بدان معنی هست که حیاتی سرعت بسیار بالایی، محلول پمپ میشود و میتواند یک ماده شیمیایی یا این که مواد دیگر داخل آب، بخار یا گاز را پمپ کند. یک پمپ دوزینگ می تواند مشخصات و تغییرات متفاوتی داشته باشد البته اجازه بدهید نگاهی به اصول اولیه بیندازیم تا در انتخاب دوزینگ پمپ به شما کمک کنیم. 5. در نقطه ایی که مایع وارد دوزینگ پمپ میشود، یک نقطه انژکتور وجود دارد.این بخش مهم یک شیر یک طرفه میباشد در عاقبت زمانی دوزینگ پمپ یه خرده از مایع را وارد لوله میکند، میتواند بر فشار لوله غلبه نماید و مایع را به جریان بیندازد.وقتی پاره ای از مایع در لوله رها می شود یا هنگامی که پمپ متوقف میشود، شیر یک طرفه حرکت مایع را متوقف می نماید و از زیان به پمپ خودداری میکند. 1 – دمپر Pulsation Dampener: جهت حذف پالس و خطی کردن جریان خروجی در دوزینگ پمپ ها استعمال می گردد. چون در واقع حرکت پیستون، موجب انتقال و جابجایی سیال میشود. دوزینگ پمپ که به پمپهای اندازهگیری یا مترینگ پمپ نیز دارای اسمو رسم هستند، ممکن میباشد دوز خاصی از یک سیال را تزریق و جابهجا کنند، به این ترتیب به اصطلاح “پمپ سازنده دوزینگ تزریق” نامیده میشوند. با توجه به طرز عملکرد و طریقه پمپاژ این نوع پمپ ها بعنوان مثال تزریق مواد شیمیایی در خطوط لوله، در صنعت حیاتی اسم “پمپ تزریق” هم نامیده شده و همچنین حساس عنایت به دقت فراوان عالی و بالا در پمپاژ سیالات گوناگون به “پمپ مترینگ Metering Pump” نیز مشهور می باشند. عموما همان گونه که از اسم این پمپ ها معلوم میباشد رنج گنجایش و دبی آندها نسبت به پمپ هایی نظیر پمپ های سانتریفیوژ زیر تر بوده البته اهمیت دقت به مدل پمپ توان ساخت فشارهای مضاعف بالایی را دارا می باشند. برای افرادی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی استفاده از دوزینگ پمپ ها ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر