اجزایی که به فیلتراسیون آب به صورت مستقیم امداد می‌کنند و یا این که قطعه هایی که به طور غیر مستقیم به فرآیند تصفیه آب یاری میکنند. پروسه استاندارد یک دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس 5 تراز و در صورت وجود فیلتر مینرال 6 مرحله می باشد. دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس توانایی حذف مشتقات نیترات و مواد مضر سرطان زای ساخت شده را دارند. نیترات و نیتریت و سایر مشتقات نیتروژن در آب، موجب تشکیل مواد سرطان زایی به نام نیتروز آمین می شوند که برای تندستی انسان به شدت زیانبار و سرطان زا می باشد. آیا آب قلیایی به به عبارتی میزانی که ادعا می شود، اثرگذار هست؟ فلوئر به تیتر یک ماده معدنی که در میزان مجاز به جهت تن زیاد موثر می باشد و همچنین توانایی گند زدایی و میکروب کشی را نیز دارااست در بطری های آب معدنی بیش تر می شود فلوئر در حد مجاز 1 PPM جهت پرهیز از پوسیدگی دندان بسیار تصفیه آب نیاگارا موءثر است. نیز چنین به عامل همین که دیگر نیازی به خرید آب های معدنی بطری ای ندارید هم در هزینه ی خود صرفه جویی می نمایید و هم به کاهش آلودگی محفظه زیست کمک خواهید کرد. دستگاه تصفیه آب خانگی RO که مهم نام تصفیه کننده آب اسمز معکوس نیز شناخته می شود، توانایی حذف کلر و مواد سرطان زای ایجاد شده را دارد همین امر موجب بهبود طعم و بوی آب می شود. در تهران این شاخص حدود 350 تا 750 PPM و در اطراف تهران به 900 نیز می رسد. اساسی قدرت گرفتن همگی ناخالصی های آب تا 0/0001 میکرون و تحت آوردن سختی آب(TDS) و نیترات و نیتریت و تهیه و تنظیم PH آب و بالغ بر99.99 درصد از ویروس های در آب را از در بین میبرد. همان طور که پیش خیس گفته شد سازمان تصفیه آب در واقع میکروب های موجود در آب را از دربین می موفقیت و مواد محلول در آب چه مفید و مضر در آب باقی می مانند، موادی مضری همچون نیترات، نیتریت، سرب، سیانید، سولفات و غیره در آب باقی می مثل که برای بدن انسان به شدت مضر هستند حتی مقدار مواد معدنی مفید در آب نیز به قدری بسیار می باشد که می تواند باعث به بیماری های کلیوی نظیر سنگ همگی شوند. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه کلیدی پارچ تصفیه آب نی نی سایت وب وب سایت خود باشید.

ایندکسر