تعریف ژنیکوماستی وجود بافت سینه بیش از 0/5 سانتیمتر قطر در مردان است. مطالعات نشان می دهند که همین بیماری در سنین 50 تا 69 سالگی رایج میباشد و از هر 4 مرد دستکم 1 مرد به این وضع مبتلا می شود. بزرگی سینه در مردان ممکن هست به دلیل عدم تعادل و یا برهم خوردگی هورمون های جنسی تستوسترون و استروژن باشد. و همچنین میتواند به شخص یاری نماید اساسی سهم دار زندگی یا این که اعضای خانوادهی خود ارتباط بهتری برقرار کرده تا آنها فهم و شعور بهتری از شرایط و نحوهی کنار داخل شدن او حساس همین وضعیت داشته باشند. همین اختلالات ممکن است ژنتیکی باشند، نظیر سندرم کلاینفلتر یا این که به عامل تروما، عفونت، کاهش جریان خون یا این که ارتقاء سن تولید شوند. ولی در صورتی که تراز استروژن در مردان فراوان بالا باشد یا از حد تعادل اساسی سطح تستوسترون خارج شود، میتواند ژینکوماستی تولید نماید. ژنیکوماستی ناشی از تعادل نداشتن در سطح هورمونهاست که در آن مقدار استروژن (هورمونهای زنانه) نسبت به میزان اندروژن (هورمونهای مردانه) افزایش مییابد. در طی دوران بلوغ هم بر هم میل کردن تعادل هورمون های تن در پسران ، می تواند به ظواهر شدن سینه های زنانه در آن ها باعث شود. همین اختلاف احتمال دارد ناشی از سنین مختلفی می باشد که در آن پسران گزینه باز‌نگری قرار گرفتهاند. همین تفاوت ها شاید از تغییرات در آنچه که طبیعی است در لحاظ گرفته می شود و سنین متفاوت پسران در مطالعات باز‌نگری شده است. زمان انتخاب این معالجه ضروری هست به هزینههای آن بطور مشخص و معلوم دقت شود. داروهای ضدویروس پسگرد؛ جهت در اختیار گرفتن اچآیوی که میتواند سبب ساز توزیع چربی شده و به سیدوگاینکومستیا یا در بعضا موارد به ژنیکوماستی منجر شود. ممکن است از ظواهر خویش احساس خجالت کنید، یا احساس اضطراب و افسردگی در شما به وجود آید. مصرف دارو در پروسه اولیه در کمتر ژنیکوماستی موثرتر است. مصرف دخانیات و سیگار درمان ژنیکوماستی در کرج را قطع کنید. در صورتی که ژنیکوماستی در نتیجه استفاده از داروهای مختص یا مواد مخدر تولید شده باشد، ضروری هست مصرف این اقلام بطور تمام متوقف شود تا به این ترتیب مراقبت نتایج معالجه به جهت شخص امکانپذیر گردد. روغن اسطوخدوس یا روغن درخت چای؛ وقتی در محصولات مراقبت از پوست موجود باشد. اطلاع دادن هر مدل خونریزی، درد شدید یا علامت ها غیر معمولی به درمان ژنیکوماستی با حجامت جراح. در عمده موارد، تورم بافت سینه، فارغ از نیاز به درمان، در عرض شش ماه تا دو سال برطرف میشود.

ایندکسر