مهدی جهت دهی مدیرکل حقوقی و املاک شرکت عمران شهرهای جدید درباره جزئیات راهبرد «واگذاری و انتقال میدان واحدهای مسکونیمهر» به «دنیایاقتصاد» اعلام کرد: این راهبرد براساس مستندات رسمی فرادست و مطابق مواد ۶ و ۹ ضابطه تولید شهرهای تازه مصوب سال ۱۳۸۰ تهیه شده و به ثبت وزیر راهوشهرسازی رسیده است. جهت دهی درباره شیوه ارزیابی بها زمین ۹۹ساله برای انتقال به صاحبان این واحدها هم گفت: طبق دستورالعمل به تصویب رسیده، قیمت زمینهای ۹۹ساله توسط کارشناس قانونی دادگستری تعیین میگردد و ملاک تحلیل قیمت، «ارزش زمین در روزگار تخصیص واحد» خواهد بود به همین مضمون‌ که کسانی که مثلا مسکنمهر خویش را در سال۹۰ تحویل گرفتهاند، هماکنون به جهت نظارت ارزش فروش زمین به آنها، بها سال۹۰ ملاکعمل قرار میگیرد. در همین شکل به آن مبایعه نامه گفته می شود که بها و رسمیت بیشتری نسبت به قولنامه خواهد داشت. در طول همین سالها، اجاره ۹۹ساله زمینهای مسکنمهر اگرچه هزینه واگذاری این واحدها به متقاضیان را تا حدود قابلتوجهی کمتر داد اما این مالکیت ناقص، مانع از آن میشد که ارزش این املاک به تراز واقعی خویش برسد. مشکلاتی مثل زیانهای مالی، افتادن در دام کلاهبردارها و… همین بدین معناست که هنوز فاصله محسوسی در میان مرزو بوم ما و کشورهای توسعه یافته ی عالم در راستا زیرساخت های توسعه و هم چنین تأسیسات زیربنایی وجود دارااست که می بایست به همت و کارایی مردمان مشقت بار کوش و بلند همت این مرز وبوم همین فاصله به تدریج کمتر یابد تا انشاالله بر مبنا گواهی چشم انداز 1404 کشورمان به مرزهای بسط یافتگی رسیده و خویش تبدیل به الگوی مناسبی برای توسعه بقیه کشورها گردد. فقط کافی هست از وب وب سایت ما دیدن کنید تا لیست زمین های فروشی در ترکیه فروش زمین در گیلان لنگرود را باز‌نگری کنید! فلذا قیمت زمین در خرید و فروش نقدی دوچندان ذیل تر و به صرفه خیس است. در همین نوشته میخواهیم نحوهی خرید کردن یک قطعه زمین در متاورس را به شما مخاطبان دیجیکالا مگ تدریس دهیم. همانطور که ملاحظه کردید، خرید و فروش زمین در این جهان نسبتاً آسان است. در صورتی که قصد خرید کردن زمین در متاورس را دارید بدون شک به یاد داشته باشید که مدام آن را از یک پروژه اعتبار فروش زمین، یا به طور امن در بازارهای ثانویه و از طرز یک صرافی قابل اعتماد NFT، خریداری کنید. جواز صادر شده به جهت کامل شدن مالکیت مسکنمهر در شهرهای جدید سبب ساز میشود، واحدهای مسکونیمهر این بخشها از مزیت بیشتری در مقایسه اهمیت سایر آپارتمانهای مسکنمهر در دیگر شهرها برخوردار شوند. دولت نهم در طراحی مسکنمهر، از زمینهای ذیل مالکیت دو ارگان مدنی شامل کمپانی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین استعمال کرد و برای آنکه قیمت زمین را از قیمت تمامشده آپارتمانها حذف کند، در مقررات این طرح حد مالکیت متقاضیان مسکنمهر را «اعیان واحدها» در لحاظ گرفت و حساس ممنوعیت انتقال مالکیت «عرصه واحدها» ثبت کرد: زمینهای مسکنمهر (عرصه) در مالکیت دولت باقی بماند و تا ۹۹سال به صاحبان اعیان مسکنمهر اجاره دیتا شود.

ایندکسر