همچنين، نتايج آزمايش نشان داد که لاين هاي کاشته شده در تاريخ کاشت دوم (اواسط خرداد) 9.62 % آلودگي و 14.17 درصد سفيد شدن خوشه بيش تري نسبت به تاريخ کشت نخستین نشان دادند. بررسي آزمايشگاهي چرخه زيستي اين زنبور نشان اعطا کرد كه طول دوره نشو و نماي جنيني 1.1±4 روز و دوره لاروي 2.3±14.3 روز و دوره شفيرگي 1.5±10.8 روز و ارتفاع قدمت حشرات كامل ماده و نر منتج از اين پرورش ها به ترتيب 8.1±17.6 و 3.9±12.3 روز و نسبت ماده ها به كل جمعيت، 0.64 به 1 مي باشد. ارزيابي درصد سفيد شدن خوشه ناشي از ضرروزیان کرم ساقه خوار برنج نشان داد که 21.42 درصدند لاين ها کلیدی و 11.43 % از آن ها مقاوم بودند. بررسي ويژگيهاي زيستي زنبور (Hym.: Pteromalidae)، Dibrachys boarmiae پارازيت لاروهاي كامل كرم سيب در باغ ها سيب تبريز و حومه طي سالهاي 79-1378 نشان بخشید كه اين پارازيتوئيد به رخ گروهي از ميزبان خویش تغذيه نموده و حداقل 3 نسل كامل در روي كرم سيب ايجاد مي نمايد. هيرسوتيسم اين بيماران عمدتا در ناحيه شکل بود و هر توشه 1 گرم از كرم اسپيرنولاكتون را تنها در يك طرف شکل مي ماليدند. فعاليت حشرات كامل آن از اوايل ارديبهشت ماه هم زمان حساس گل دهي درختان سيب شروع شده و تا آخرها آبان ماه به عبارتی سال ادامه مي يابد. تابستان را در شكاف ديوارهاي حاشيه مزارع بسر برده، در اواخر فصل جفت گيري و در به عبارتی محل تخم ريزي مي كنند. آفت زمستان را به شکل تخم در شكاف ديوارهاي حاشيه مزارع بسر مي برد. لاروها در اواخر زمستان و اوايل فصل بهار از تخم بیرون و توسط جريان باد روز گياهان ميزبان ح کرم ابرسان صورتی پخش مي شوند. اين آفت تك نسلي بوده و فقط در طي روز فعال است. بند ششم شكم از سطح پشتي زرد پر‌نور كه مشخص بارز آفت است. كرم پر‌نور كننده رخ دکتر معالج ژیلا یکی از تازه ترین تولیدات این مارک است که دارای استفاده از ترکیبات اثرگذار گیاهی فرمولاسیون شده است، عصاره های شیرین بیان، شی باتر و برگ درخت زیتون به کارگیری شده در همین جنس به طور موثری لکه های پوستی را کاهش داده و از پیدایش لکه های نو پرهیز میکند. ولی درمان هایی وجود دارند که می تواند نشانه ها را کاهش دهند و احتمال انتقال ویروس به سهم دار جنسی را کاهش کند. به طور معمول پزشكان مقدار هیدروكینون را چهار درصد تجویز میكنند. تقريبا ً همگی محصولات اين قابليت را دارند و هيچ محصولي نيست كه براي پخش آن بر روي پوست نتوانيم از انگشتان دستمان كمك بگيريم. این دستور باعث می گردد با دقت به تراز کم پوست به دور چشم، یک تیوب از همین محصول کفاف نیاز یک‌سری ماه را بکند.

ایندکسر