در حالت افزاینده گیربکس وظیفه دارااست قدرت الکتروموتور را کمتر داده و بدور آن را بسیار کند. گیربکس سیاره ای یا همان شمسی از گیربکس های پر شمار در صنعت محسوب میشود که قدرتمند به پشتیبانی از نسبت سرعتهای متمایز است. همین موارد شامل نسبت تبدیل، بکلش یا این که همان لقی چرخ دندههای گیربکس و گشتاور از گزاره مهمترین مشخصات فنی هستند که هنگام خرید کردن گیربکس سیاره ای یا این که شمسی بایستی متناسب اهمیت نیازتان به آنها اعتنا داشته باشید. دسته سوخت مصرفی مبداء ورودی اقتدار اهمیتی ندارد فقط باید توان گزینه حیث اصلی توجه به مشخصاتی که گزینه نیاز به دست مصرف کننده برسد. مهمترین بخش یک گیربکس چرخدندههای آن میباشند که بسته به دسته گیربکس در گونه های و جنسهای متعدد گزینه به کارگیری قرار میگیرند. انتقال دهنده هم سیستمی متشکل از بخشهای متفاوت هست که فعالیت انتقال نیرو را در کنار هم و به شکل پیوسته انجام میدهند. همین دسته گیربکس که منوتیک هم نامیده می گردد فعالیت تعویض دنده را برای راننده سادهتر از گونه دستی و کارآمدتر از مدل اتوماتیک میسازد. همین قطعه که چرخ دنده هماهنگ کننده نیز نامیده میگردد در لایه داخلی دندانهدار ساخته شده و دارای حرکت کشویی به سمت چرخ دنده مورد حیث رفته دارای آن چفت شده و موجب فعالیتش میشود. دنده برنجی که جسمی فلزی و حلقهای میباشد در اطراف خود فرم دندانهدار داراست و به ادله اصطکاک اکثر اساسی یاتاقان اصلی سرعت بیشتری کلیدی این قطعه چفت میشود. چرخ دندهها حساس دو مدل فرم دندانه ساده و پر پیچ و خم هستند. این قابلیت و امکان سبب می شود تا دندانه ها به آرامی مهم نیز سرگرم شوند و به این استدلال چرخدنده های مارپیچ نسبت به چرخدنده های ۹۰درجه، آرامتر و اهمیت صدای کمتری فعالیت می نمایند و خوردگی و استهلاک میان دنده ها کمتر می باشد. تعداد دندانه ها بر مقدار نسبت انتقال گيربکس تأثيری ندارد. در این موقعیت همینطور تعداد میل ماهک اهمیت تعداد دندهها تغییر و تحول میکند. در ساختمان گیربکس تعداد زیادی چرخ دنده روی هم سوار میگردند و بسته به فعالیت هر یک، میزان اقتدار و گشتاور انتقالی از موتور به چرخها معلوم میشود. بر روی آن تعدادی چرخ دنده تعبیه شده است که حساس محور یک پارچه هستند. در گیربکس دنده خورشیدی چرخ دنده ها روی نیز لغزیده و حول محورمیانی دنده (خورشیدی) بازه زمانی می نمایند یک گیربکس دنده خورشیدی از چرخ دنده شمسی و رینگی بادنده و یکسری دنده ستاره ای و یک رینگ قفسه چرخ دنده های ستاره ای را تشکیل می دهد. در طراحی و مهندسی ساخت همین دستگاه از یک سری چرخ دنده هرزگرد هلیکال و دو بخش به اسم های کرانویل و پینیون که در زاویه ۹۰ جايگاه نسبت به هم قرار دارا هستند استفاده شده است. گیربکس رجیانا سابقه بسیار بالایی در تولید گیربکس خورشیدی داراست البته گیربکس شمسی شهباز گیربکس در سال های اخیر وارد این زمینه شده هست و در دربین گونه های گیربکس اهل ایران ، گیربکس شمسی شهباز گیربکس سابقه بیشتری دارد. خودروهای اتوماتیک ایجاد داخل هم از همین نظر که اکثر وقت ها پایلوت کمپانی فرانسه هستند از همین گیربکس مداد در طراحی آن ها به کارگیری شده است. همین محصولات ناچیز حجم میباشند و می توان آن ها را به رخ طبقه ای نیز کارگزاشتن کنید. به طور نمونه در گیربکس خورشیدی، مشاهده سطح روغن می بایست به رخ عصر ای و در زمانه کوتاه باشد. گیربکس ایرانی 150A1-30 یکی از از گیربکس های طراحی و ایجاد شده می باشد در واقعیت 150 میلی متر مسافت مرکز محور تا کف محل کارگزاری سه طبقه ای می باشد که معرف گشتاور تحملی گیربکس می باشد. گشتاور تولیدی بوسیله موتور باید متناسب اساسی نیاز ماشین به چرخ ها منتقل شود. یکی از نکات مهمی که می بایست توجه داشته باشیم، راندمان تقریبا تحت گیربکس های حلزونی نمیباشد به هلیکال و خورشیدی است. مارک APPEX، برند TITAN، برند VATSUN، برند SIBONI و غیره عرضه کننده این گیربکس هستند. هر خودرویی برای حرکت نیاز به یک استدلال تولید کننده نیرو و یک عامل انتقال دهنده آن دارد. روانکاری هوشمند: سوای روان کننده فارغ از دنده صاف! کار نمودن موتور سوای حرکت خودرو: گهگاه واجب می باشد که موتور ماشین فعال باشد البته حرکتی رخ نگیرد. تعمیرات آن نیاز به تخصص بالایی دارد و اعتنا به مراقبت سلامت آن نیز در اولویتهای محافظت اصولی از اتومبیل است. گیربکس در کنار این وظیفه کلیدی کارهای دیگری حیاتی درجه مهم متعدد هم انجام میدهد. متاع همین بخش از چدن ریختهگری میباشد و چرخ دندهها، یاتاقانهای گیربکس و محورها را در خویش جای میدهد. همچنین در کنار یاتاقانها، نیروهای دورانی و طولی وارد آمده به آن ها را کاهش میدهد. همینطور چرخدندهها، انتقال گشتاور را اهمیت حرکت خلاف جهت آن کنترل میکنند. همین گیربکس همینطور فضای کمتری اشغال میکند؛ که همین فرمان در زمان نصب و تعویض قطعات دارای بیشتری پیدا میکند. در علیه در سری VF چنانچه نیاز باشد محل کارگزاری یا جور اتصال تغییر و تحول نماید نیاز میباشد تا گیربکس بده بستان گردد . به کارگیری از فلنچ در مواقعی کاربرد دارااست که فضا محدود میباشد و نیاز هست تا گیربکس و موتور در یک محل قرار گیرند. به جهت اشخاصی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کار گیری از گیربکس خورشیدی به انگلیسی ، شما ممکن است می توانید کلیدی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر