آموزش ها در قالب انیمیشن و تصویرسازی است. آموزش کنکور به صورت انیمیشن ! مرتبه 1 کنکور جایگاهی که کلیه کنکوری ها دوست دارند به آن دست پیدا کنند. شما هر زمانه که به دیدن مجدد مطالب نیاز داشته باشید به راحتی می توانید دوباره آن قسمت را تماشا کنید و تدریس ببینید. امکان بازدید چندباره هر آموزش وجود داراست و این مسئله نامحدود است. البته در باطن پکیج به اندازه کافی سوال و تست وجود دارد. به جز این امتحان ها، در انتها هر مبحث به ترازو به اندازه سوال حل خواهید کرد که به طور تام بر روی مطالب تسلط داشته باشید. این پروژه شامل کلیه دروس هست که در 60 روز آموزش دیتا می شود و در انتها 40 روز برای امتحان ها است. به این معنی که در واقع همین مباحث از داخل پروژه خارج کشیده و در قالب فرآورده نو ارائه حرف ظ اخر الكلمة شده است. اتفاقا نکته دیدنی در آیتم پروژه زیست 6040 حرف آخر همین می باشد که تمام افراد مهم هر مرحله از آمادگی می توانند از آن به کارگیری کنند. یک ماهی پهناور که تمام مباحث مربوط به آن در داخل آن جمع آوری شده است. قطعا اینگونه سریعتر مطالب مربوط به آن را یاد خواهید گرفت. کل مطالب باطن کتاب به شکل خط به خط آورده شده است، به طوری که دیگر نیازی به مطالعه کتاب های درسی نخواهید داشت. ولی این مطالب متفرق هستند. کل مباحث درون مکتوب از اول توسط اساتید برتر این زمینه تدریس می حرف آخر انگلیسی در جدول شود. بخش نخستین همین پک، آموزش کامل مباحث در قالب 60 روز است. تمامی دروس شالوده های دبستان به شکل چهره‌ای آموزش دیتا شده و حتی برای کسالت بار نبودن آموزش و فراهم نمودن سرگرمی برای علم آموزان، در این پکیج ها بازی هایی قرار گرفته است. به جهت این ما در پکیج زیست شناسی 6040 سخن آخر، روش ابرجانور را به فعالیت برده ایم. این دو روش آموزشی در پکیج های نو اضافه شده اند و اقتدار پکیج را نسبت به نسخه های سابق خیس عمده کرده اند.

ایندکسر