این که از کجا آمده اید دارای نیست؟ این که به چه جایی میروید حساس است. نکته اصلی در کپشن نویسی هنر شما است که بتوانید متنی کوتاه و جذاب با تعداد مناسب هشتگ بنویسید. در این مقاله 58 گزاره ی انگیزشی را که خودمان در مجموعهی بخش اعظم از یک نفر استفاده می کنیم را به جهت شما قرار داده ایم تا شما هم از آن ها به کارگیری نمایید و سرشار از انگیزه و انرژی مثبت شوید. در هر روزگار و موقعیتی که احساس کردید نیاز به انرژی و انگیزه دارید کافی میباشد جمله ای که خیلی به شما انگیزه می دهد و جملات مثبت به جهت برد را تکرار کنید، به این آسانی مالامال از انرژی می شوید. در حالی که گاهی زمان ها تکرار یک معنی و تشویق بیش از حد به انجام تمرینی جهت ترقی و موفقیت موجب عادت به صرف شنیدن آن تاکید میشود. تیم وبسایت های « نورگرام » توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود. چنانچه چیره شوی نیاز نداری که توضیح دهی … همیشه بیشتر از چیزی که می دانی میتوانی انجام دهی را رؤیاپردازی کن و هدف بگیر. و مشقت بار خیس از آن وقتیه که دربرابر چیزی که کل آن چیزی می باشد که می خواستی, متن انگیزشی جدید بخوای تسلیم بشی. چیزی که به آرامی پرورش می کند، پایدارتر است. آنچه که سرعت بالا رویش می کند، به شتاب خشک می شود. زمانی تمامی از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند… اگه به دردِ پیشین و نامطئن بودن از آينده زيادى قیمت بدى، اقتدار امروز رو هدر ميدى. باور به قهرمانانه بودن سبب قهرمانی می شود. باور داشته باشید، اگر به هدفی نرسیدیم، آخر عالم نیست. شما به آن چیزی می رسید که به آن اعتقاد دارید. بیست سال آنگاه بابت چیزهایی که انجام ندادهاید ناامید خواهید شد نه بابات کارهایی که انجام دادهاید، بنابرین از آن حاشیهی امن به دور شوید، حواستان به بادهای بسامان باشد تا به مقصد برسید. زندگی 10درصد چیزی میباشد که به جهت ما اتفاق می افتد و 90 % چه چیزی که به آن واکنش نشان میدهیم. مدام مطمئن ترین خط مش برای موفقیت، سعی دوباره خواهد بود! رازی برای برد وجود ندارد، پیروزی حاصل آمادگی، سخت کوشی و یادگیری از ناکامی هاست.

ایندکسر