امسال هم همچون سال قبلی رکورد 93 میهن واجد موقعیت رقابت در شاخه بهترین فیلم در بین المللی (غیرانگلیسی زبان) اسکار شناخته شدند. آن گاه از جدایی نایاب از سیمین، فرهادی نتوانست آن طور که بایستی توقع مخاطبانش را برآورده کند البته قهرمان، همان فیلمی هست که از او انتظار می رود و به زعم نگارنده آنگاه از درباره الی، بهترین فیلم کارنامه فرهادی است. در این حوزه در قسمت یازدهم برنامه «بی چارچوب» محمدتقی فهیم و مازیار فکری ارشاد، دو منتقد و روزنامه نگار سینما در راستای نقد و باز‌نگری «قهرمان» اصغر فرهادی و حواشی پیرامون آن در همین برنامه حضور داشتند. به گزارش همشهری آنلاین، اصغر فرهادی، در میزگرد هالیوود ریپورتر، در کنار چهرههای تبارک سینمایی زیرا پدرو آلمادوار، گیرمو دل تورو، کنت برانا، جین کمپیون و رینالدو مارکوس گرین از آخرین فیلمش قهرمان، کارگردانی و همینطور نحوه گزینش بازیگران گفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، بهنقل از روابطعمومی اتاق بازرگانی فارس، اکران مردمی و خیریه فیلم “قهرمان” اصلی حضور بازیگران این فیلم در شیراز برگزار و هزینه فروش بلیط دو سانس همین فیلم به جهت آزادی زندانیان جرائم مالی غیرعمد جمعآوری شد. به خود فیلم به طور مستقل می پردازد و قصه را لو نمی دهد زیرا در روز نخستین اکران نوشته شده است. تازه ترین ساخته اصغر فرهادی همچنان در مذمت دروغ است، نسبت به شبکههای اجتماعی موضع میگیرد، قضاوت افکار عمومی را به چالش میکشد و مسئولان را نقد میکند. خصوصاً برای من سختگیر نسبت به سینمای فرهادی و جهانبینی تا حدی محافظهکارانه او! شخصیت پردازی ملموس دلاور ماجرا اهمیت بازی عالی امیر جدیدی، استفاده از لوکیشن نیکی در حد یک مکان و فضایی برای قصه بلکه به عنوان یک شخصیت که در قالب شهر و جامعه خود را نشان می دهد، فیلم را صاحب و مالک یک دنیا بینی می کند. همین نوشته بدون در حیث گرفتن حواشی حضور دلیر در جشنواره کن و فرستادنش به جهت اسکار و… اما خب این گزینه حیاتی خلوص سقراطی ساختار و آسانی کودکانه سوالات اساسیاش جبران میشود: تفاوت بین انجام یک عمل عالی و انجام ندادن فعالیت بد چیست؟ نکتهی جالب توجه و هوشمندانه در مورد صدای این ویولن کلیدی اجرای استادانهی ایتساک پرلمان این میباشد که صدایی دوچندان مشابه به ساز چینی آرخو دارااست و به خوبی حس ترانه چینی را منتقل میکند. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها زیاد عمده در آیتم قهرمان اصغر فرهادی خرید کردن بلیط لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.

ایندکسر