تراکم استخوان را چگونه افزایش دهیم؟

• در حین معاینات با اشعه ایکس مراقبت های ویژه ای صورت می گیرد تا در هنگام تهیه بهترین تصاویر برای ارزیابی، از کمترین میزان تابش ممکن استفاده شود. پزشک ممکن است این آزمایش را تا بعد از تولد نوزاد به تاخیر بیاندازد یا روشهایی که در آنها بیمار کمتر در معرض تابش قرار میگیرد را پیشنهاد دهد. همچنین اگر افراد هر روز چند دقیقه را در بیرون از منزل و زیر نور خورشید سپری کنند، حداقل مقداری از ویتامین D مورد نیاز آنها تامین میشود. ممکن است در مورد پوکی استخوان در دوران سالخوردگی شنیده باشید. در بررسی های تجربی بنظر میرسد تراکم استخوانی در دیستال رادیوس بیشتر و زودتر نسبت به تراکم استخوانهای فمور و مهره های کمری کاهش میابد لذا این مطالعه جهت مقایسه تراکم استخوان یک سوم دیستال رادیوس با تراکم استخوان گردن فمور و مهره های کمری در تشخیص استئوپروز ثانویه انجام گرفت مواد و روش¬ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، از بین افراد دارای بیماریهای زمینه ساز استئوپروز ثانویه، تعداد 80 بیمار به روش نمونه گیری آسان و در دسترس با در نظر گرفتن کرایتریاهای ورود به مطالعه انتخاب شدند.

Z Score چیست در تراکم استخوان افراد مبتلا به دیابت، به ویژه دیابت نوع ۱، اغلب تراکم استخوان کمتری دارند و خطر شکستگی در آنها بیشتر است. پوکی استخوان حالتی است که در آن تراکم استخوانها کم شده و احتمال شکستگی آنها بیشتر میشود. بیشتر معایب موجود برای این روش به دلیل عدم تجربه ی کافی پزشک به وجود می آید از جمله اصلی ترین مضرات ایمپلنت می توان به ریسک جراحی اشاره کرد. در مردان با افزایش سن، کاهش ناگهانی و عمدۀ هورمونهای جنسی، چنان که در زنان اتفاق می افتد، پیش نمی آید. پوکـی اسـتخوان یعنی تراکم مواد معدنی اسـتخوان شـما پایینتر از حـد طبیعـی اسـت؛ امـا الزامـاً ابتـلا بـه پوکـی اسـتخوان در همـه افـراد تشـخیص داده نمی شـود و ایـن افـراد بـه ایـن بیمـاری مبتـلا می شـوند.

حتما بخوانید:
آشنایی با برندهای ابزار Dewalt، Milwaukee و Bosch

بیماری پوکی استخوان ممکن است تا چندین دهه بدون هیچ علائمی باشد، زیرا تا زمانی که استخوانی نشکند، این بیماری باعث بوجود آمدن هیچ نشانه ای نمی شود. بیس فسفونات ها که شامل آلندرونات میشوند به طور مشخص باعث افزایش توده استخوانی شده و از شکستگی استخوان لگن و ستون مهره جلوگیری میکند. ورزش در افراد جوان احتمال اینکه انها به حداکثر توده استخوانی تعیین شده از نظر ژنتیکی برسند را افزایش می دهد. سـنجش سـلامت اسـتخوان کـه به طـور معمول شـامل میزان خطر شکسـتگی اسـتخوان اسـت، تعییـن می کند که شـما تا چه حـد در معرض خطر ابتـلا به پوکی اسـتخوان قرارداریـد.

ماننـد تمامـی داروهـا، داروهـای درمـان پوکی اسـتخوان هم لازم اسـت طبق دسـتور پزشـک مصرف شـوند. البتـه نـوع درمـان بسـته بـه شـرایط هـر فـرد و میـزان بیماری وی متفـاوت اسـت. البتـه ایـن بدان معنی نیسـت کـه افراد با سـن پایینتـر در خطرابتـلا به این بیماری نیسـتند. بیشـترین شکسـتگی مربـوط بـه پوکـی اسـتخوان در ناحیه هـای لگـن، سـتون مهره هـا، مـچ یا قسـمت بـالای بـازو رخ میدهـد. امـروزه گسـتره بالایـی از گزینه هـای درمانـی بـرای پوکـی اسـتخوان وجـود دارد. در کنارآن ممکـن اسـت ورزش هـای خاصـی بـا هـدف تقویـت عضلات بـرای حفظ اسـتخوانها تجویـز شـود و در عیـن حال سبب بالا رفتن بیشـتر میزان تعـادل شـما شـود. اگـر احسـاس کردید کـه در معرض خطـر قرار دارید، یک اسـکن تراکـم اسـتخوان یا سـنجش میزان جذب اشـعه ایکس انجـام دهید.

تراکم استخوان یعنی چه
اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد تعرفه تراکم استخوان سال 99 لطفا از سایت ما دیدن کنید.

حتما بخوانید:
چرا همه می خواهند Arm | اقتصاد دان
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum bayan escort - vip elit escort lyft accident lawyer html nullednulled themesLevitraGeciktiricikorsan taksi