طبق معمول یک ترانسفورماتور جداساز یا ایزوله به این معنی که ترانسفورماتوری که اولیه آن به وسیله عایق بندی قابل قبولی از ثانویه جدا شده، به مدار جداشده برق می رساند. گازهای پاره ای مثل SF۶ دارای اتصال مولکولی قدرتمند هستند (الکترونها شدیدا به مولکول متصل هستند)، برخی از آنان مثل اکسیژن کلیدی اتصال ضعیف هستند و بعضا نیز مانند نیتروژن اهمیت هیچگونه اتصالی نیستند. شیار، رخنه و فرورفتگی را نباید موازی مسیر خزش تولید کرد، زیرا ممکن است نظیر لوله های موئین آب را به خویش بكشد و نگه داراست و یا این که آلودگی ها در آنان انباشته شود. کمپانی آنومید پس از سال ها پژوهش و ساخت آزمایشگاهی، در سال ۱۳۶۲ موافقت بنیادین اول خویش را مهم شماره۳۶۲۳۲۴ برای تولید انواع لاک های عایق الکتریکی و صنعتی و رزین های مربوطه و لاک های روکش سیم مسی از وزارت صنایع دریافت نمود و از سال ۱۳۶۳ در مجتمع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، زیر بررسی همین سازمان ساخت پایلوت خویش را شروع نمود و از همان سال اهمیت شماره ۵۴۵۲۲ مهم برند فوق به ثبت رسیده است. هنگامی که همین الکترونها انرژی کافی به جهت خنثی نمودن الکترون اتمها یا این که مولکولهای گازی بدست میآورند الکترونها به وسیله مولکولها مشغول نمیشوند و غلظت الکترونها به شکل نمایی می گردد و نتیجتا یک شکست واقعه میافتد. هرچه عایق جامد برای مدت طولانی پایین ولتاژ باقی بماند به به عبارتی ترازو احتمال پیش داخل شدن ریز قوس هائی که مهم انرژی به اندازه برای ساخت مسير هادی باشند، زیادتر می شود. عایق به جهت مجزا سازی رساناهای الکتریکی از یکدیگر و انقطاع نمودن آن ها از دیگر و قطع نمودن آن ها از دیگر اشیاء نزدیک، موردنیاز است. نمودار پاشن برای هوا و آرگون در شکل ۱ نشان تست عایق الکتریکی داده شده است. عایق بندی از سه جزء عایق جامد، مسافت هوایی و مسافت خزشی تشکیل شده است. عایق بندی مبنا حفاظت در برابر تماس مستقیم یا این که حفاظت اساس را تأمین می کند. علاوه بر نگهداری در برابر از دست دادن جریان، عایق ها اصلی مقاومت در برابر عبور جریان، مجموع مقدار خروجی جریان الکتریکی را بهینه تر می کنند. عایق ها میتوانند اساسی پلی استر و یا الیاف شیشه بافته شده و دارای دقت به محل مصرف دارای مواد پی وی سی ، پلی اورتان و یا این که سیلیکون پوشانده شوند .

ایندکسر