موردها گفته شده در بالا از گزاره علم و مهارت هایی به حساب می آیند که هر آشپز فعال در حوزه آشپزی ملل ، علاوه بر مهارت های مبنا آشپزی جامع و آشپزی حرفه ای ، می بایست بر آن ها مسلط باشد. از همین آشپز بینالمللی میپرسم که از لحاظ او، غذاهای ایرانی خوشمزهتر است یا فرانسوی؟ آن دوران به تیتر مشاور هتلداری، رستوران داری، رئیس هتلداری و آشپز به کشور ایران آمدم. ارتش فرانسه برایم تکراری شد، آشپز آموزش آشپزی به کودکان شدم! به عنوان اولین سوال از او میپرسم که شما متولد فرانسه میباشید و در آغاز وارد ارتش همین کشور شدید، چگونه شد که وارد حرفه آشپزی شدید؟ خودش در همین باره می گوید: «برای یک پروژه کاری در ایران، ویزای شغلی برایم ارسال شده بود و به همین ادله به مدت یک ماه به کشور ایران مهاجرت کردم. برای یک تیم مضاعف پهناور فرانسوی، در یک هایپر مارکت پر اسم و رسم عمل میکردم که به من زمان داد تا به کشور ایران دوچندان سفر کنم و علی الخصوص غذاهای کل بخشها کشور‌ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب را کشف کنم. به طور مثال پختن برخی از دسرها یا این که کیک ها و بعضی از غذاهای مدرن به نحوی هست که شما نیاز به دیدن فرایند پخت دارید تا خیال بهتری از نحوه کار پیدا نمایید و در فرایند پخت آموزش آشپزی نارگل در گیر خلل نشوید. سایت آشپزی فارسی دی، رسپی غذاها ( همان دستور پخت خودمان) را بصورت مرحله به تراز تدریس داده میباشد و همین گونه آموزش عاملی شده می باشد تا هم به جهت آن نوع از مخاطبانی که آشپزی را برای رفع نیاز انجام می دهند و هم عشق مندان به هنر آشپزی مرجعی دوست داشتنی برای یادگیری آشپزی باشد. من از خوردن غذاهای فوق العاده او لذت میبرم. «فرانسوا» میگوید: «همان طور که میدانید من در شهر زیبای ورسای فرانسه در یک خانواده ارتشی تبارک شدم. از او درباره همین تصمیم میپرسم و همین که آیا دستپخت خودش خوبتر است یا این که همسرش که میگوید: «همسرم آن روزگار که به ایران آمدم، مشاور و راهنمای کارهای من در کشور ایران بود.

ایندکسر