احتمال دارد بارها این سوالاتی از این قبیل در ذهن خویش پرسیده اید، که به جهت جلوگیری از ورود خاک و نشستن بر روی وسایل، چگونه روزنه کولر خانه را تمیز کنیم؟ برای جلوگیری از ورود گرد و خاک به منزل در زمان استعمال از کولر آبی، می بایست حیاتی یک سری شیوه کار مفید به تمیز کردن و شستن کولر قبل از به کارگیری را یاد بگیریم. این حلزونی با گذشت زمانه گرد و غبار اکثری را به خود جذب می نماید که در زمانه روشن شدن کولر این گرد غبار به روزنه و آن گاه فضای خانه منتقل خواهد شد. یا این که این که بعد ها استاندارد روزنه کولر آبی بر جلوگیری از ورود خاک به خانه در زمان واضح کردن کولر موءثر است؟ ایراداتی نظیر: عدم هرگونه در دست گرفتن بر روی دریچه، نقص در تنظیم میزان و جهت باد خروجی، عدم قابلیت تهیه میزان باد بر حسب نیاز و سلیقه، و هم کیفیت و مرغوبیت تحت دریچه ها از لحاظ ساخت باید به دستکم برسد. روزنه کولر گازی باید پس از خاموش کردن کولر، به طور تمام بسته شود؛ اما چنانچه کولر گازی را خاموش کردید و دریچه کماکان گشوده یا این که نیمهباز مانده بود، پیش از هر اقدامی، از سالم بودن ریموت در دست گرفتن مطمئن شوید. از رایج ترین مواقعی که در زمان سرویس کردن کولر به باید به آن توجه ویژه کرد، پرهیز از ورود گرد و غبار به شبکه کولر می باشد. و همین طور از ورود خاک به منزل در زمانه روشن کردن کولر دوری کنیم، که در دوران به کارگیری از کولر ممکن میباشد حیاتی آن بازخورد کنید. معمولا ساختمانهایی که در زمانه کانال سازی کولر و کارگزاری دریچه کولر در مشهد همه موارد اصولی را رعایت نکردند، بخش قابل توجهی از راندمان و عملکرد کارایی کولر را از دست خواهند داد. نصیب قرار گرفتن پروانه و تسمه کولر در یک حلزونی نصب شده در اتاقک کولر می باشد. یک پیشنهاد اثر گذار برای قلیل نمودن زحمت بده بستان پوشال استعمال از کولر هایی است، که در آنان به جای پوشال، پد سلولزی نصب شده است. چنانچه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد دریچه کولر ام وی ام 110 لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر