یک رسوب زدا ذرات معدنی و رسوب ها را که ممکن است میکروب ها در آن ها وجود داشته باشند را حل کرده و سطح را به جهت پاکسازی آماده می کند. ضدعفونی نمودن برج خنک کننده : برج های خنک کننده محل مضاعف مناسبی به جهت پرورش باکتری ها میباشند و همین امر منجر حیاتی عمده پاکسازی آن و حذف مواد اثرگذار برای تسریع رویش میکروب ها می شود.با ضد عفونی کردن آن می توانیم ۹% طینت الریه لژیونلا را از بین ببریم. 6. به سبب ساز ارتفاع بلند این مدل از برجها تراز تماس آب و هوا اکثر است. تعیین تجهیزات مطلوب می تواند منجر تسهیل فرآیند و کمتر مدت خاموشی سیستم شود. لرزه گیر مکانیکی: منجر دمپ لرزشها و کاهش سطح ارتعاشات گشته که نمونه کاربری آن را می اقتدار در هواسازها و چیلرها مشاهد کرد. امروزه ابزاری مانند وکیوم های برج خنک کننده و پاک کننده های پکینگ برج که برای پاکسازی و رسوب زدایی اسفاده می شوند طرز های کاربردی میباشند که فارغ از خاموش کردن سیستم می اقتدار از آن ها استفاده کرد. همین مشکلات می توانند حاکی از تصفیه غیر درست آب و انسداد صافی ها باشند.می توان از کیت های متفاوت به جهت تعویض اهمیت قطعات کهن یا این که آبپاش های کوچکتر ، مهم آبپاش های دارای منفط بزرگ خیس و یا این که طراحی های ضد انسداد به کارگیری کرد. یعنی قطعات و سیستم های متعدد برج خنک کننده به محل پروژه آورده میشود. کولینگ تاورها تجهیزات و قطعات متفاوتی دارند که هر کدام از آن ها نیز کلیدی محصول و مدل های متنوعی می باشند و براساس طراحی و عملکرد برج گزینش می شوند و آیتم استفاده قرار می گیرند. اتصالات ریلکس ، فرسودگی تکیه گاه ها ، هواگرفتگی، انسداد صافی ها، لرزش مازاد و عمل نا مطابق حیاتی حالت طراحی منجر کاهش جریان آب، کاهش راندمان و فرسودگی نا به هنگام تجهیزات می شود. راهکارهای کاربردی که به جهت این فعالیت حتمی می باشد شامل برنامه حفظ مرحله ای می باشد که به مراد مراقبت کمی از فعالیت سیستم زمان سیکل مراقبت و در محلی از ساختمان انجام می شود که صرفاً بخش های برج خنک کننده و تجهیزات دارای ربط موقتاً خاموش برج خنک کننده دماتجهیز بوده است. مدیران ساختمان و دیگر مسئولین مسئولیت بزرگی را در قبال محافظت تن درستی ساکنین دارند.

ایندکسر