کارآگاه در شب به وسیله راوی بیدار شده و استعلام یکی از از بازیکنان حاضر در بازی را از راوی درخواست می کند. مجموعه مافیا حاضر در بازی فقط می توانند او را در روز و حساس عده آوری شهروندان به قتل برسانند. در همین بازی شخصیت های زیادی نظیر هنری و یا این که مواد فروش ها می بینیم که انجیل را به مهربانی مراقبت هستند و حتی شماره آیه های آن را بلد هستند و به جهت نمونه زدن خیلی از آیه‌ها انجیل به کار گیری می کنند. زمان متعددی لازم هست که بتوانیم همهی این تکنیکها را بلد بشویم. همین بازی گروهی، امروزه در کلیه دنیا طرفداران زیادی دارد. این سطح از بازی تراز هست که افراد چشمشان گشوده میباشد و باید با هم سخن کنند و استدلال های همدیگر را بشنوند. همین بازی تا جایی ادامه پیدا می کند آخرین نفر مافیا حذف شوند و یا شهروندان تعدادشان کمتر از مافیا در بازی شود و باز یبه اتمام برسد. گزینش شخص مناسب به جهت کشتن در شب به وسیله مافیا نیز فراوان اهمیت است. ولی تنوع نقشهای فرعی بیشتر از این نقشها میباشند که بازیکنان بنا به گزینش خویش میتوانند آنان را وارد بازی کنند. کارتهای ورژن گرگینه از مافیا در آغاز بازی به وسیله پدرخوانده یا این که راوی محافظت میشود. به طور معمول تعداد شهروندان دو برابر افراد مافیا است. تک تیرانداز نیز به عنوان شهروند وظیفه داراست تا اگر مافیایی را صد در صد تشخیص داد، در طول شب به او شلیک نماید . اسنایپر یا تک تیرانداز مافیا از شخصیت های بازی مافیا در تیم شهروندان است. اما شهروندان در ارتفاع بازی همدیگر را نمی شناسند و فقط می بایست کلیدی حدس و ادله سعی کنند مافیا را از دیگر شهروندان تشخیص دهند. به گویش ساده تر می توان گفت این بازی جزو بازی هایی است که اشخاص همت می کنند نقش دیگر بازی کننده ها را حدس بزنند. اما دکتر معالج نمی داند که چه کسب توسط مافیا کشته شده است و صرفا بایستی حدس بزند و به اقبال خود تکیه کند. بر روی اعتماد به نفستان فعالیت کنید؛ هنگامی که اعتماد به نفس نداشته باشید، منفی بازی مافیا خداداد عزیزی فکر میکنید. چنانچه شخص استعلام شده مافیا باشد، راوی به او علامت مثبت و اگر شهروند باشد به او علامت منفی نشان می دهد. نکته: گاد فقط بازیکنانی که بوسیله به عبارتی فرد در فاز شب تاچ شدهاند را به کشیش میگوید و هیچ اشارهای به هیچ نقشی نمیکند. بایستی دقت داشت در دو شب پی درپی نمی تواند یک شخص را لال کند. محتوای جعبه های مافیا شامل کارت های بازی هست که برای دو مجموعه شهروندان و گروه مافیایی است. بازی های مافیا اصولا اهمیت داشتن قصه دوچندان غنی دارای اسمو رسم هستند. مافیای معمولی شبها به یار گروه مافیا جهت مشورت و تصمیم گیری بیدار میشود.این نقش اقتدار خاصی ندارد و صرفا در مشورت و رأی گیری های مجموعه مافیا می تواند موءثر باشد. آموزشگاه گویش کشور‌ایران آکسفورد او‌لین موسسه لهجه در جمهوری اسلامی ایران هست که بازی مافیا را برگزار می نماید و کماکان تدریس زبان انگلیسی را هم به کمپانی کننده ها در این بازی ها انجام می دهد. دیمیتری دیویداف Dimitry Davidoff برای اولین توشه در سال ۱۹۸۶ همین بازی را به دنیا معرفی کرد که در سال های آن گاه به یکی از چالشی ترین بازی های قرن تبدیل شد. دکتر معالج لکتر یا این که دکتر مافیا در شب بوسیله راوی بیدار شده و میتواند جان یک عدد از مافیا را نجات بدهد تا در صورت شلیک حرفهای به مافیای مورد حیث در شب، دکتر لکتر جان او را نجات داده و در بازی بماند. یکی از از نقش دارهای مجموعه شهروند هست که در فاز شب بازی می تواند یک نام به مدیریت بازی بدهد. ۲- میتواند فرمان ملغی کردن رأی گیری را بدهد و سوای توجه به تعدادآرا، هیچ بازیکنی در همین تراز از بازی خارج نشود. پزشک در طول بازی جان خویش را فقط یک توشه و جان سایر شهروندان را به هراندازه می تواند نجات دهد.در صورتی که در شب پزشک اشتباهی یکی از از مافیا را به جهت نجات دادن انتخاب کند، انتخاب او تأثیری نداشته و فرصت آن شب از دست می رود. ۴-( نکته گردانندگی : برای یاد آوری ترتیب بیدار کردن نقش ها در کلاسیک پیشرفته در رول بوک دزد به همین ترتیب است : ساقی – دربان – دزد – مستقل ( نرون – کیلر )- تیم مافیا – ناتاشا- ناتو – کشیش – اسنایپر- فرمانده – تفنگدار – آهنگر – عنکبوت – دکتر- ماسون. در همین مقاله به یک‌سری نکته و ترفند برای پیشرفت و حرفهای شدن در بازی مافیا اشاره کردیم. همانطور که تا قبل از این گفتیم غالبا در صورتی که یک مجموعه بازی ده نفری داشته باشیم غالبا ۳ نفر مافیا داریم که در شب نخستین به وسیله God یا این که خدا به نیز معرفی می شوند. در بازی نقش گرداننده را داراست و اتفاقات بازی را کنترل کرده و به اطلاع بازیکنان می رساند. اتفاقات غیر قابل پیشبینی، بحثهای جالب برای پیدا نمودن مافیا و جدل بر سر حقانیت خود، همگی این بازی را به یک سرگرمی هیجانانگیز تبدیل کرده است. ناتاشا قرار می باشد به مافیا کمک کند؛ ولی او نه به مجموعه شهروند و خیر به مافیا معرفی نمیشود. در هر دو مورد، بازیکنان مرده مجاز به کوشش برای پایین تأثیر قرار دادن باقی باقی‌مانده از بازی نیستند. به جهت اشخاصی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در آیتم چگونگی به کار گیری از بازی مافیا کلاسیک ، شما احتمالا می توانید حیاتی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر