دریچه های توزیع هوا دیواری معمولا در محل خروجی کانالها کارگزاشتن میگردند. دریچههای هوا متناسب اصلی متراژ گوشه و کنار بایستی در تعداد یا این که بعدها بزرگتری تهیه و تنظیم شوند تا بتوانند به درستی هوای تازه را وارد ساختمان کرده و هوای درون را به خارج سوق دهی کنند. گاهی اوقات، بیماری دریچه قلب مستمند جراحی ترمیم یا بده بستان روزنه است. در مواردی که یک مانع در برابر روزنه وجود داراست بهتر می باشد مسافت دریچه از سقف مضاعف شود که اثر مانع رفع گردد. درمان بیماری روزنه های قلب به دریچه قلبی مبتلا و شدت بیماری آن بستگی دارد. تبارک شدن بطن چپ ممکن است سبب به نامنظم شدن ریتم قلب شود. متاع فریم همین دریچه کولر از پروفیل آلومینیوم می باشد .پره های دریچه کولر از ورق آلومینیوم می باشد که پره های عمودی در جلو و پره های افقی در پشت تعبیه می گردند . از عوامل دارای دیگر در تععین کیفیت روزنه کولر آلومینیومی طرح تازه ، نوع و میزان مرغوب بودن رنگ تراز آن می باشد . همانطور که از نام این روزنه کولر پیداست ، هوای درون کانال کولر از معابر یا خطوط افقی و گریلی همین دریچه کولر به گوشه و کنار پرتاب دریچه خطی سقفی می گردد . هنگامی که در مورد سیستم های هوارسانی و یا هواساز ها کلام به در میان می آید بدون شک مهم یکی از از قطعات با آنها به این معنی که روزنه هوا نیز آشنا خواهید شد. در بخش اعظمی از سیستم های هواساز از این روزنه استفاده می شود. ولی در این دسته از دریچه ها رجوع خون نسبت به دو تای پیشین اکثر است. همین فرآیند باز و بستهشدن دریچههای قلب هست که صدای قلب را به وجود میآورد. صدای دریچه : روزنه های فلزی بهنگام بسته شدن بر اثر برخورد دو فلز به نیز صدایی مشابه به کلیک ساخت می کنند. صدای غیرطبیعی قلب که حین معاینه ضربان قلب معلوم میشود. از این نوع جهت توزیع نامحسوس هوا در اماکن عمومی همچون رستوران و کافیشاپ و محیطهای اداری و مسکونی به کار گیری میشود. چنانچه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه دریچه خطی 15 درجه لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر