ولی ممکن می باشد در کودکان دارای بیهوشی عمومی نیز انجام شود. مدت زمان آن ۴۵ دقیقه است. بهترین دوران جراحی گوش برجسته (loopear) در بین 5 تا 12 سالگی هست . تیم الو جراح به شکل تماما تخصصی بر روی درمان برجستگی گوش و به یاری تکنیکهای خاص و به طور کامل به روز تمرکز کرده میباشد و ماهانه حدود ۲۰ کار غالب گوش پر رنگ در این مرکز انجام میشود. افرادی که فکر می کنند داشتن گوش برجسته به معنای عقب ماندگی خیالی هست به طور کامل در خطا هستند. جای زخم؛ در حالی که جای آسیب اتوپلاستی ممکن میباشد به شکل خطی در پشت گوش مخفی شود به همین خاطر این جای بخیهها از نظر زیبایی برای مریض نقص‌ ساز وجود ندارد . همینطور درصورتیکه گوش یا گوشهای شما به دلیل زخم دیدگی یا این که نقص مادرزادی شکسته باشد، این اشخاص کاندید جراحی اتوپلاستی هستند. توسط برشی که در پشت گوش دیتا می شود، گوشه ای از غضروف برداشته شده و یا تغییر و تحول صورت پیدا می کند. همانطور که اشاره شد ممکن است احساس کنید گوشهای شما خیلی بزرگ هستند یا بیرون میباشند و سبب ساز میگردد شکل شما نامتناسب به لحاظ برسد. اصلی اعتنا به موارد بالا، توصیه می شود که جراحی گوش پررنگ ( عمل زیبایی گوش ) آن‌گاه از 5 سالگی و قبل از ورود کودک به مکتب به جهت نوباوه انجام گیرد. کارشناسان مجموعه الو جراح، آن‌گاه از اتمام جراحی و به مدت ۴ هفته بعد از آن، به طور دائمی کلیدی شما در رابطه خواهند بود. این نحوه به طور معمول حدود دو ساعت طول میکشد. آن گاه از اتوپلاستی، قابل تحمل هست و این کار منجر درد زیادی نمیشود. بعد از فعالیت چه مراقبتهایی ضروری است؟ مریض در 2 هفته اول سپس از فعالیت باید به توصیهها و مراقبتهای آن‌گاه از عمل به مهربانی کار نماید تا محل برش جراحی به خوبی ترمیم شود و عفونت و جراحت ایجاد نشود. انتظارات شما باید از جراحی اتوپلاستی واقع گرایانه باشد. گوش پررنگ اساسی نحوه جراحی زیبایی گوش – otoplasty و به رخ سرپایی قابل اصلاح است. اصلیترین دلیل ساخت گوش برجسته، مسائل ژنتیکی است. کلیدی بالا رفتن سن، غضروفهای گوش انعطلاف خود را به مرور از دست میدهند و تولید تغییر و تحول در فرم آن‌ها به امداد روشهای معمولی خرگوش برجسته قابلیت و امکان پذیر نیست. با جراحی مطلوب میتوان همین ایراد را برطرف کرد. در کلینیک گوش تهران این جراحیهای غیرعلمی انجام نمیشود. همین فشار خل وچل به حدی هست که ممکن می باشد شخص در گیر افسردگی، اضطراب اجتماعی، کاهش اعتماد بنفس و در نهایت انزوا و غربت از جامعه شود.

ایندکسر